ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
NÁSTENKA
- bola Uznesením č. 207 - 2014/Z zrušená od 1.1.2015
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 27.8.2015

Autobusový výlet do Podhájskej, 22.8.2015
________________________

Foto - pridané 6.8.2015

Autobusový výlet do ZOO Lešná, 11.7.2015
________________________

Foto - pridané 4.8.2015

4.Európsky piknik,
Čierna Voda, 17.-19.7.2015
________________________

Foto - pridané 29.6.2015

Jánska vatra, 27.6.2015
________________________

Foto - pridané 28.6.2015

Futbalový turnaj prípraviek, 13.6.2015
________________________

Foto - pridané 28.6.2015

BIKEFEST, 29.-31.5.2015
________________________

Foto - pridané 19.6.2015

Deň detí, 28.5.2015
________________________

Foto - pridané 15.6.2015

Ukážka letného rezu
14.6.2015
________________________

Foto - pridané 15.6.2015

Cykovýlet na Topolčiansky hrad
14.6.2015
________________________

Foto - pridané 9.6.2015

Darovanie krvi
6.6.2015
________________________

Foto - pridané 6.6.2015

Deň matiek
17.5.2015
________________________Nájdi výraz:
 

Aktuality v našej obci a okolí

 05.09.2015 • Rozlúčka s letom
„Rozlúčka s letom" - ukončenie letných prázdnin, 5.septembra o 16,00 hod. na ihrisku TJ Zavažan, za každého počasia. Akciu poriada obec v spolupráci s hasičmi a pre deti je pripravené zaujímavé popoludnie spojené s občerstvením.


 06.09.2015 • TJ Zavažan, futbal (5.- 2.kolo)
MUŽI: NEDEĽA, 16:00, Kálnica - Krajné
ŽIACI: NEDEĽA, 10:30, Kálnica - Považany (R:Soldán)


 12.09.2015 • Autobusový výlet na Oravu
Pozývame Vás na autobusový výlet na Oravský hrad a poznávaciu plavbu loďou po Oravskej priehrade. Cena zájazdu: 13€. Viac info na plagáte. Prihlásiť sa môžete u pani Žanety Potočkovej alebo pani Margite Pečitovej. (zájazd už vypredaný)
Akciu organizuje: Klub dôchodcov a KKM.

 01.09.2015 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica, Miestna organizácie MS v Kálnici, organizujú dňa 1.9.2015 “Štvrtý ročník hviezdicového výstupu ku dvojkrížu pod Ostrým vrchom”. Odchod z jednotlivých východzích bodov tak, aby bol príchod ku dvojkrížu o 12.30 – 13.00 hod. Peší turisti – odchod od Pohostinstva Potoček Kálnica o 8.30 hod. O 13.00 hod. krátky program, pokračovanie opekačkou a občerstvením z vlastných zásob na zrube. Odchod individuálne.


 30.08.2015 • TJ Zavažan, futbal (4.- 1.kolo)
MUŽI: NEDEĽA, 17:00, Tr.Bohusl.-Kálnica 1:6 (Bolech 2,Hladký Marek,Koštál,Kukučka,Unčík)
ŽIACI: voľno


 23.08.2015 • TJ Zavažan, futbal (3.kolo)
MUŽI: NEDEĽA, 17:00, Kálnica - Brezová p.B 5:1 (Janega 3, Košťál, Mordin M.)


 21.08.2015 • Odstávka el.energie
Dňa 21.augusta bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa tohoto oznamu.


 19.08.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 19. augusta 2015, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Správa o vyhodnotení Jánskej vatry.
  4. VZN o nakladaní s odpadmi.
  5. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
  6. Výstavba multifunkčného ihriska.
  7. Príprava vatry SNP – 29.8.2015 a 4. ročníka hviezdicového výstupu k dvojkrížu pod Ostrým vrchom.
  8. Rôzne:
        a/ Schválenie zámeru – kúpa samohybnej kosačky.
        b/ Žiadosť NsP Nové Mesto nad Váhom.
        c/ Riešenie problémov v zásobovaní pitnou vodou.
  starosta      

 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA POŽIAROV
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v NMnV vyhlasuje "ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA POŽIAROV" na lesných porastoch a v inom ochrannom pásme. Podrobnosti v tomto dokumente.
- odvolané: od 18.8.2015, 08:00 hod.


 16.08.2015 • TJ Zavažan, futbal (2.kolo)
MUŽI: NEDEĽA, 17:00, Dolné Srnie - Kálnica 3:2


 16.08.2015 • Moravanka - koncert zrušený !
Pre malý počet záujemcov bol koncert zrušený. Osobám, ktoré si zebezpečili lístky v predpredaji, bude vrátena hotovosť na OcÚ v úradných hodinách. Za pochopenie ďakujeme.


 09.08.2015 • TJ Zavažan, futbal (1.kolo)
MUŽI: NEDEĽA, 17:00, Kálnica - Potvorice 3:0 (Matúš Bolech 2, Važan Andrej)


 Nová kniha Milana Stana
  Obecný úrad oznamuje občanom,
že náš rodák, maliar Milan Stano vydal novú knihu s názvom „Chvála krajiny“.
  V knihe je zmapovaných štyridsať rokov krajinárskej tvorby Milana Stanu, ktorého atelierom je vlastne celé Slovensko. Je to v podstate cestopis jeho maliarskych potuliek. Začína v rodnej obci maliara – v Kálnici, pokračuje po Považí k Žiline. Odtiaľ na všetky strany: na Kysuce Oravu, Liptov, Tatry, Spiš až ku Košiciam. A vracia sa cez banské mestá, Pohronie, Nitru na západné Slovensko do Bratislavy, kde žije. Dielo je ilustrované jeho obrazmi, kresbami a grafikami, ktoré vytvoril počas svojho krajinárskeho pôsobenia.
Záujemci si môžu knihu kúpiť na Obecnom úrade v Kálnici, cena je 12,- EUR.


 02.08.2015 • TJ Zavažan, futbal (prípravný zápas)
MUŽI: NEDEĽA, 16:00, Kálnica - Lubina 10:0


 11.07.2015 • Autobusový výlet do ZOO
Prihlás sa a poď s nami na autobusový výlet do Safari parku ZOO Lešná - ZLÍN, dňa 11.7.2015 o 8,30 z Kálnice, návrat 20,00 hod. Cena zájazdu: dospelá osoba 8 €, dieťa 6 €. V prípade záujmu si už teraz rezervujte a predplaťte miesto v autobuse. Kontaktná osoba: p. Ž.Potočková a p. M.Pečitová
Čo je potrebné: zameniť si české peniaze, dobrovoľne sa pripoistiť, deťom zobrať pas. Akciu organizuje: Klub dôchodcov a KKM.


 04.07.2015 • Futbalový turnaj
Pozývame Vás na futbalový turnaj, v sobotu 4.júla cca o 13:30 v areáli TJ Zavažan. Medzi sebou budú bojovať tri domáce mužstvá: Starí páni, FC Buldozer a družstvo stolnotenistov. O občerstvenie a určite aj o zábavu bude postarané. Akciu poriada TJ Zavažan.


 27.06.2015 • Jánska vatra s prekvapením
Pozývame Vás na Jánsku s prekvapením, v sobotu 27.6.2015 o 17,00 hod. v areáli TJ Zavažan. O zábavu sa postará dychová hudba Vlčovanka plus prekvapenie a do rána DJ Igor Kolínek. K dispozícii bude bufet, cigánska pečienka. Akciu poriada Obec Kálnica, DHZ Kálnica a Stolnotenisový oddiel.


 19.06.2015 • Školská olympiáda
V piatok 19.júna 2015 o 8:30 sa v areáli TJ Zavažan uskutoční Školská olympiáda, kde sa okrem žiakov z našej školy predstavia žiaci zo Selca, Opatovej n.V., Skalky n.V., Chocholnej-Velčíc a Mníchovej Lehoty. Príďte povzbudiť mladých olympionikov.

 17.06.2015 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2015, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Zámenná zmluva medzi Obcou Kálnica a p. Štefanom Juríkom.
  4. Organizačno-technické zabezpečenie Jánskej vatry.
  5. VZN o zápise detí do základnej školy.
  6. Prerokovanie protestu prokurátora.
  7. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci.
  8. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce.
  9. Záverečný účet obce za r. 2014, stanovisko finančnej komisie.
  10. Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015.
  11. Záznam z kontroly stavu záväzkov obce k 31.12.2014.
  12. Správa z kontroly stavu pohľadávok k 31.12.2014.
  13. Prerokovanie platu starostu v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.
  14. Interpelácie poslancov.
  15. Rôzne:
        a/ Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti.
        b/ Pozvánka na Europiknik – Čierna Voda.
        c/ Projekt Európa pre občanov.
        d/ Pripomienky k PHSR.
  starosta      

 13.-14.06.2015 • TJ Zavažan, futbal (14.- 30.kolo)
DORAST: SOBOTA, 17:00, Selec - Kálnica 6:1 (Šicko T.)
MUŽI: NEDEĽA, 17:00, Považany - Kálnica 1:3 (Janega, Unčík, Košťál)


 14.06.2015 • Ukážka letného rezu stromov
MO MS a Obec Kálnica pozýva záujemcov o ukážku letného (Jánskeho) rezu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14.6.2015 v záhrade p.Jacolovej č.d.194 o 9:00hod. Odbornú úkážku vykoná p.Tibor Valovič. Doporučujeme priniesť si záhradné nožnice.
Ing.Miroslav Borcovan


 14.06.2015 • TJ Zavažan, cyklistický výlet
TJ Zavažan Kálnica a Dema Bikepark Kálnica vás pozývajú na:
Cyklistický výlet do obce Podhradie, na Topolčiansky hrad, Duchonku a Kulháň.
Termín: 14.6.2015, štart 8,30 resp. 9,00 hod. Sprievodca: Ján Hladký. VIAC INFO


 13.06.2015 • TJ Zavažan, futbalový turnaj prípraviek
ObFZ Trenčín v spolupráci s TJ Zavažan Kálnica usporiada dňa 13.6.2015, t.j. v sobotu od 09,00 hod. na futbalovom štadióne v Kálnici futbalový turnaj prípraviek žiakov do 10 rokov.
Za účasti nasledovných 12 družstiev: Bobot, Bošáca, Čachtice, Horná Súča, Melčice-Lieskové – Ivanovce, TTS Trenčín – Záblatie, Moravské Lieskové, Trenčianske Bohuslavice, Považany, Krajné, Trenčianske Teplice a Kálnica. Príďte povzbudiť mladých adeptov futbalu.


 09.06.2015 • Zber plastov
Oznamujeme občanom, že zber plastových PET fliaš sa uskutoční dňa 9.júna 2015.


 06.-07.06.2015 • TJ Zavažan, futbal (13.- 29.kolo)
DORAST: SOBOTA, 17:00, Kálnica - Horné Srnie 5:2 Uher, Kukučka, Šicko T., Filip, vlastný
MUŽI: NEDEĽA, 17:00, Kálnica - Nová Ves n.V. 1:6 (Janega)


 06.06.2015 • Darovanie krvi
Obec Kálnica v spolupráci s NTS v Trenčíne pozývajú všetkých darcov i prvodarcov darovať krv v rámci bezplatného odberu krvi - DAR KTORÝ ZNAMENÁ ŽIVOT, v sobotu 6.júna 2015 od 8,00 do 10,00 v KD Kálnica. Prihláste sa najneskôr do 3.júna 2015 na tel.č.: 032/7798832 alebo 0915 705 260. Vopred všetkým ďakujeme.


Staršie aktuality v roku: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk