ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________ 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 11.09.2021 • Stavebné povolenie

 07.09.2021 • Fotogaléria
Športovo zábavné popoludnie, areál TJ Zavažan - 78 fotografií, z dňa 4.9.2021
Fotogaléria z Hviezdicového výstupu k Dvojkrížu z dňa 1.9.2021
40 fotografií - 77. výročie SNP, z dňa 27.8.2021
Deň otvorených dverí v Klube dôchodcovz dňa 21.8.2021

 03.09.2021 • Zmluva - kanalizácia
Medzi zmluvy bola pridaná Zmluva o prácach na kanalizácii

 24.08.2021 • TJ Zavažan, zápisnice z rokovaní

 06.08.2021 • Informácie k uzatváraniu dohôd o domácom kompostovaní
Vážení občania, zákon o odpadoch ukladá obci povinnosť zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Domácnostiam, ktoré žijú v rodinných domoch, obec doručila do schránok Dohody o domácom kompostovaní. Predmetom dohody o domácom kompostovaní je dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho kompostovania, ako aj o podmienkach výkonu kontroly kompostovania obcou. Ak chcete i naďalej kompostovať BRKO doma (bez poplatku), je nutné dohody podpísať a OBE doručiť do 15.8.2021 na obecný úrad. Viac informácií TU.

 03.08.2021 • Rozdelenie poslaneckých obvodov

 21.07.2021 • Verejná vyhláška
- Oznámanie o uložení písomnosti: Urim Kandoraj.

 12.07.2021 • Zverejnené zmluvy

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 27.09.2021 • Smútočné oznámenie
Vážení členovia RZMOSP,
navždy od nás odišiel kolega, priateľ starosta obce Horná Streda pán Ľubomír Krajňanský. Posledná rozlúčka bude v pondelok 27. septembra 2021 o 14:00 h na cintoríne v Hornej Strede. Zádušná omša bude pred pohrebom o 13:30 h.
Česť jeho pamiatke !
S úctou Ing. Jozef Trstenský, predseda združenia
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA

 07.10.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 7.10.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci, v časti Chaty a Krajná dolina - presnejšie informácie v tomto ozname: 07.10.2021


 14.06.2021 • Malý kálnický ochotníček
Pozývame naše kálnické detičky, ktoré rady tancujú, spievajú a recitujú básničky. Prihláste sa k nám do "Malého kálnického ochotníčka", čaká nás veľa zábavy aj skvelá partička. Vážení rodičia/milé deti. Pri príležitosti 115. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci Kálnica, by sme radi nacvičili krátke folklórno - divadelné predstavenie s deťmi z našej obce. Plánujeme s ním vystúpiť dňa 30. októbra na"Kálnické hody" v kultúrnom dome v Kálnici. V prípade záujmu o prihlásenie vášho dieťaťa prosím kontaktujte členky kultúrnej komisie: Žaneta Potočková - 0908 764 498 alebo Nikola Lendacká - 0948 494 754


 01.04.-31.10.2021 • Asistované sčítanie obyvateľov 2021
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR spúšťajú informačnú kampaň v súvislosti s asistovaným sčítaním obyvateľov. Keďže je možné, že asistované sčítanie budú chcieť využiť rôzni podvodníci, MV SR pripravilo letáky, v ktorých sú informácie ako asistované sčítanie prebieha, na čo si dať pozor a na koho sa môžu občania obrátiť, pokiaľ by došlo k podvodu alebo pokusu o podvod.
leták 1, leták 2


 OZNAM, Knižná búdka pozastavená
Upozornenie! Z hygienických dôvodov ohľadom coronavírusu boli knihy z Knižnej búdky odložené a jej ďalšie využívanie je pozastavené.
Ing. Miroslav Borcovan (01.03.2021)


 Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

  • VÝSTRAHA!
Nakoľko boli v našej obci vykradnuté dve domácnosti, občania buďte obozretní a zabezpečujte si svoje príbytky. Pre viac informácií volajte pani starostku. V prípade narušenia príbytku volajte hneď políciu.


  • VÝSTRAHA!
Pozor na medvede! Vážení spoluobčania, 29.6.2021 sa jeden z členov poľovníckeho združenia pri pochôdzke v revíri fyzicky stretol s medveďom v lokalite nad chatou Široké. Jedná sa o asi 120 kilového jedinca. Prosíme zvýšiť ostražitosť pri pohybe v prírode. Kompetentné orgány boli informované.(Zverejnené 30.6.2021)


  • Ochrana úrody pred požiarom
V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Viac info v letáku. (Zverejnené 30.6.2021)


 04.09.2021 • Športovo zábavné popoludnie
Obec Kálnica Vás pozýva na Športovo-zábavné popoludnie V sobotu 4.9.2021. Areál TJ Zavažan Kálnica, od 12.00 hod. budú pre deti prichystané rôzne atrakcie a súťaže. Futbalový miniturnaj, skákací hrad, ukážka hasičskej techniky, poľovnícky kútik, ukážka veľkých strojov, živé zvieratká, o 13.00 hod. – ukážka policajných psovodov. Od 19.00 pozývame všetkých na posedenie pri vatre, občerstvenie zabezpečené.


 03.09.2021 • Zhromaždenie obyvateľov obce
Starostka obce Kálnica, podľa § 11b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na deň 3.9.2021 (t.j. v piatok) o 17,30 hodine v Kultúrnom dome v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie, privítanie.
  2. Oboznámenie o prevedených a plánovaných prácach.
  3. Avizované spustenie vody z vodného zdroja Klokočovka.
  4. Kanalizácia obce, prípojky domácností.
  5. Pasport miestnych komunikácií a z toho vyplývajúce povinnosti.
  6. Pripomienka 625. výročia obce.
  7. Diskusia, návrhy občanov.
  8. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 4.8.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 01.09.2021 • Hviezdicový výstup k dvojkrížu
Obec Kálnica, Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica, MO Matice Slovenskej, Kellys Bikepark Kálnica Vás pri príležitosti dňa ústavy SR pozývajú na 9. ročník hviezdicového výstupu a výšľapu ku dvojkrížu na Ostrom vrchu. V Stredu 1.9.2021. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži.


 27.-29.08.2021 • Birell BikeFest 2021
BIKEFEST je najväčší bicyklový festival na Slovensku! Prináša poriadnu dávku adrenalínu a zábavy pre všetky vekové kategórie. Už 10. ročník podujatia BIRELL BIKEFEST sa uskutoční tradične posledný májový víkend, od piatka 27. augusta do nedele 29. augusta rovnako tradične v Bikeparku Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Tento rok sa budete môcť tešiť na viac ako 100 testovacích bicyklov, rôznych vystavovateľov a tento rok 7 súťažných disciplín, v ktorých pretekári otestujú svoje schopnosti i vytrvalosť. bikefest.sk


 27.08.2021 • 77.výročie SNP
Pri príležitosti 77.výročia SNP, Vás Obec Kálnica pozýva na posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční v piatok 27.8.2020 o 17.30 hod. v priestoroch klubu dôchodcov v Sklepárovci. Občerstvenie je zabezpečené


 21.08.2021 • Otvorenie Klubu dôchodcov
Výbor Klubu dôchodcov pri obci Kálnica, pozýva svojich členov na členskú schôdzu spojenú s DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ nášho obnoveného Klubu dôchodcov. Táto schôdza bude spojená s oslavou 50. výročia otvorenia KLUBU MLÁDEŽE v Kálnici, na ktorú v mene prípravného výboru pozývame všetkých pamätníkov, ktorí sa podieľali na jeho prestavbe a budovaní. Toto spoločné podujatie sa uskutoční dňa 21.8.2021 o 15: 00 hodine v priestoroch Klubu dôchodcov v SKLEPÁROVCI. Stretnutie bude spojené s malým pohostením a občerstvením. Členovia Klubu dôchodcov doneste si prosím členské preukazy. Ďakujem


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk