Vytlačené 22.10.2021, 02:17 zo stránky obce Kálnica

http://www.kalnica.sk/?p=

 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 20.10.2021 • Téma: pitná voda

 17.10.2021 • Fotogaléria
Miestny odbor Matice slovenskej a Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica poriadali turistické podujatie: na Dedinskú skalu, 16.10.2021


 07.10.2021 • Knihy týkajúce sa obce
Do časti "Knihy týkajúce sa obce" bola pridaná ďalšia kniha od pána Vojtu - Poľovnícke návraty

 05.10.2021 • Zverejnené zmluvy

 11.09.2021 • Stavebné povolenie

 07.09.2021 • Fotogaléria
Športovo zábavné popoludnie, areál TJ Zavažan - 78 fotografií, z dňa 4.9.2021
Fotogaléria z Hviezdicového výstupu k Dvojkrížu z dňa 1.9.2021
40 fotografií - 77. výročie SNP, z dňa 27.8.2021
Deň otvorených dverí v Klube dôchodcovz dňa 21.8.2021

 03.09.2021 • Zmluva - kanalizácia
Medzi zmluvy bola pridaná Zmluva o prácach na kanalizácii

 24.08.2021 • TJ Zavažan, zápisnice z rokovaní

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 20.10.2021 • OZNAM
Vážení občania, dostala sa mi dnes do schránky anonymná obálka, v ktorej sa nachádzala priložená fotografia.
Ďakujem za upozornenie a pre informovanosť pridávam nasledovnú informáciu: uvedený kontajner na obnosené šatstvo patrí spoločnosti Textileco, a.s. so sídlom v Českej republike, ktorá má uzatvorenú zmluvu s viacerými obcami po Slovensku, i s Obcou Kálnica. Doposiaľ spoločnosť túto službu poskytnutia a vývozu kontajnerov poskytovala bezplatne. Avšak v mesiaci august 2021 boli obce uvedenou spoločnosťou oslovené s požiadavkou, ktorú taktiež prikladám:
„Vážená pani starostka, obraciame sa na Vás vo veci pokračovania spolupráce pri zabezpečení zberu, vývozu a zhodnotenia zložiek komunálnych odpadov vo Vašej obci, pričom v súčasnosti pre Vašu obec zabezpečujeme zber, vývoz a zhodnotenie komunálneho odpadu, a to konkrétne šatstvo, textílie a odpady inak nešpecifikované (obuv). Vzhľadom na našu snahu správať sa ekologicky a šetrne k prírode, aj napriek nákladom zo strany našej spoločnosti na predmetné činnosti sme pre Vás zabezpečovali tieto služby bezplatne. Nakoľko sa však zmenili viaceré skutočnosti majúce vplyv na výšku nákladov pri vykonávaní uvedených činností, sme nútení obrátiť sa na Vás so žiadosťou o prehodnotenie spôsobu ďalšej spolupráce. Zároveň pripájame návrh riešenia, ktoré podľa nás reflektuje aktuálne zmeny, pričom sme sa snažili nájsť vhodné riešenie v prvom rade pre obec, no zároveň také, ktoré nám umožní pokračovať vo vykonávaní uvedených služieb a činností vo Vašej obci. Dovoľujeme si Vás požiadať o Vaše vyjadrenie, za ktoré Vám vopred ďakujeme a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať k spokojnosti oboch strán.“
Požiadala som o zaslanie Dodatku k zmluve, nakoľko navrhovaná suma nepôsobí likvidačne (návrh bol 50,- eur ročne na jednu nádobu) , doposiaľ čakáme na predmetný dodatok. Verím, že spoplatnením služby bude i prístup spoločnosti k vývozu kontajnera pozitívnejší a nebude sa musieť žiadať opakovane o túto službu. Malé zamyslenie na záver pre nás všetkých: nebolo by vhodnejšie, keď vidno, že kontajner je plný, tie vrecia vziať späť domov a počkať ?pokiaľ záleží na životnom prostredí a naozaj je chcenie tým svojím oblečením ešte pomôcť, nemôže predsa prekážať chvíľu vydržať...
príloha č.1, príloha č.2
V Kálnici, 20.10.2021 Starostka obce 09.11.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 9.11.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci, v časti Chaty a Krajná dolina - presnejšie informácie v tomto odkaze.


 22.10.2021 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 22.októbra, t.j. v piatok cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


  • Poďakovanie
V utorok 5.októbra 2021 sa uskutočnila brigáda kosenia miestneho cintorína. Touto cestou vyslovujem poďakovanie za pomoc zúčastneným, menovite: pán Hladký Ján, Krchnavý Ján, Mordin Peter, Šicko Milan, Jamrich Pavel, Krchnavý Dušan, pani Pečitová Margita, Mordinová Elena, Dovinová Božena, Valovičová Anna, Potočková Žaneta, Krchnavá Danka.
Starostka obce


 14.06.2021 • Malý kálnický ochotníček
Pozývame naše kálnické detičky, ktoré rady tancujú, spievajú a recitujú básničky. Prihláste sa k nám do "Malého kálnického ochotníčka", čaká nás veľa zábavy aj skvelá partička. Vážení rodičia/milé deti. Pri príležitosti 115. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci Kálnica, by sme radi nacvičili krátke folklórno - divadelné predstavenie s deťmi z našej obce. Plánujeme s ním vystúpiť dňa 30. októbra na"Kálnické hody" v kultúrnom dome v Kálnici. V prípade záujmu o prihlásenie vášho dieťaťa prosím kontaktujte členky kultúrnej komisie: Žaneta Potočková - 0908 764 498 alebo Nikola Lendacká - 0948 494 754


 01.04.-31.10.2021 • Asistované sčítanie obyvateľov 2021
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR spúšťajú informačnú kampaň v súvislosti s asistovaným sčítaním obyvateľov. Keďže je možné, že asistované sčítanie budú chcieť využiť rôzni podvodníci, MV SR pripravilo letáky, v ktorých sú informácie ako asistované sčítanie prebieha, na čo si dať pozor a na koho sa môžu občania obrátiť, pokiaľ by došlo k podvodu alebo pokusu o podvod.
leták 1, leták 2


 OZNAM, Knižná búdka pozastavená
Upozornenie! Z hygienických dôvodov ohľadom coronavírusu boli knihy z Knižnej búdky odložené a jej ďalšie využívanie je pozastavené.
Ing. Miroslav Borcovan (01.03.2021)


 Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

 07.10.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 7.10.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci, v časti Chaty a Krajná dolina - presnejšie informácie v tomto ozname: 07.10.2021


 27.09.2021 • Smútočné oznámenie
Vážení členovia RZMOSP,
navždy od nás odišiel kolega, priateľ starosta obce Horná Streda pán Ľubomír Krajňanský. Posledná rozlúčka bude v pondelok 27. septembra 2021 o 14:00 h na cintoríne v Hornej Strede. Zádušná omša bude pred pohrebom o 13:30 h.
Česť jeho pamiatke !
S úctou Ing. Jozef Trstenský, predseda združenia
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA


História aktualít:
2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2009|2008|2007|