Vytlačené 21.02.2020, 04:34 zo stránky obce Kálnica

http://www.kalnica.sk/?p=


Posledne pridané materiály, dokumenty
 
 19.02.2020 • Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov
Údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nájdete v časti úradná tabuľa.

 18.02.2020 • Vzdanie sa mandátu poslanca OcZ Kálnica

 16.02.2020 • Fotogaléria
Tradičná obecná zabíjačka na fotografiách, 15.2.2020.

 15.02.2020 • Zápisnica OcZ
Zápisnica - 10.zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konaného 5.februára 2020.

 14.02.2020 • Kúpele v regióne
Možnosť kúpeľného pobytu našich občanov - viac info v časti neplatená reklama.

 08.02.2020 • Fotogaléria

 08.02.2020 • Zverejnená zmluva

 06.02.2020 • Kalendár vývozu odpadu

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

  • Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.


  • Kto finančne prispeje na detské ihrisko?
Ako štatutár TJ Zavažan Kálnica a správca multifunkčného ihriska, týmto chcem požiadať úspešných podnikateľov v našej obci o finančný dar na dobudovanie a skvalitnenie detského ihriska v areáli TJ Zavažan a tým vytvárania lepších podmienok na život v „našej Kálnici“. Starší detský domček so šmýkačkou, ktorý nám daroval pred tromi rokmi pán Šustek, už je potrebné vymeniť z dôvodu prehnitia hlavnej konštrukcie. Aby sme uspokojili deti s rodičmi, ktorí denne toto zariadenie používajú, potrebujeme zakúpiť nový domček so šmýkačkou, preliezačkou, pieskoviskom a pod. s bezpečnostným certifikátom. Na znak toho, že mi úprimne záleží na udržanie aspoň doterajšieho štandardu detského ihriska, každému, kto venuje 100,-€ na tento účel, darujem ½l marhuľovice vypálenej v Bošáci. Prosím kontaktujte ma na mobil 0907/689 146 za účelom vypracovania darovacej zmluvy.
Za šťastné detičky na preliezačkách, vopred ďakujem - Dušan Filip

 15.02.2020 • Tradičná obecná zabíjačka
Obec Kálnica Vás pozýva na Tradičnú obecnú zabíjačku 15.2.2020 o 13.00 hod v prísalí kultúrneho domu. Ochutnávka a predaj výborných domácich zabíjačkových špecialít podľa receptu pána D. Lintnera. Porcie na priamu konzumáciu, ale aj balíčky na predaj. Domáce údené klobásy podľa receptu pána M.Pavelku.
A nezabudli sme ani na tých najmenších. Všetky detičky v sprievode svojich rodičov sú srdečne vítané! Príďte sa predviesť vo svojich maskách a kostýmoch od 13.00. Výroba škrabošiek, maľovanie na tvár, sprievod v maskách obcou (podľa počasia), Detské DISCO, na každé dieťa čaká sladká odmena od pani starostky. Rodiča sú zodpovední za svoje deti! Tešíme sa na Vás!


 06.02.2020 • Vývoz plastov
Oznamujeme občanom, že dňa 6.2.2020, t.j. vo štvrtok, sa uskutoční vývoz plastov.


 05.02.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 5.2.2020 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
  5. Informácia o inflácii za rok 2019.
  6. Harmonogram vývozu odpadov + kalendár – informácia .
  7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020.
  8. Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020.
  9. Organizačno-technické zabezpečenie:
    a) Fašiangy
    b) Beh oslobodenia
  10. Návrh doplnenia členov do komisie pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 2.2.2020
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 04.02.2020 • Zvýšené hladiny potokov
Vážení občania, zvýšenú hladinu vody v potokoch s hasičským zborom sledujeme.


 26.01.2020 • Divadelné predstavenie
Vážení cezpolní hostjé a práteljé domáci. My, Kálnickí ochotníci Vás zaséjk srdečne pozývame dna 26.1.2020 o 15 hodine do KD v Kálnici na naše už tretjé divallo „Richtárkine novoročné koláče“ (autorská hra) Dobrovoľné vstupné. Tešíme sa na Vás!
Vážení návštevníci divadelného podujatia, taktiež sa môžete tešiť na vystúpenie speváckej skupiny Šípkari, básničky detí, výstavu kálnického kroja, fotografie a pre Vašu dobrú náladu bude k dispozícii stánok s chutnou medovinou.


 18.01.2020 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica Vás srdečne pozýva na 32. Poľovnícky ples, dňa 18.1.2020 od 19:00 v KD Kálnica. Do tanca hrá skupina Rytmus. V cene lístka je večera z diviny, uvítací drink, vývorné víno, káva, sladké a slané občerstvenie a zlosovateľná vstupenka. Ďalej bude pre Vás pripravený tradičný poľovnícky guláš a bohotá tombola. Tešíme sa na vašu účasť. Vstupné 20€. Objednávanie vstupeniek na: 0903 653 520, 0903 717 138.


 16.01.2020 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 16.januára, t.j. vo štvrtok od 16:40 do 17:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 15.01.2020 • Vývoz komunálneho odpadu
Obec Kálnica oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu - smetných nádob sa uskutoční v stredu 15.1.2020.


 09.01.2020 • Vývoz plastov
Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční vo štvrtok dňa 9.1.2020.


 26.12.2019 • Štefanská zábava
TJ Zavažan Kálnica poriada v KD Kálnica dňa 26.12.2019 o 19,00 hodine tradičnú Štefanskú zábavu.
Do tanca hrá skupina Duo Sonet. Vstupné 5€.
Srdečne Vás pozývajú usporiadatelia!


 13.12.2019 • Lampiónový sprievod sv.Martina, zrušené!!!
Lampiónový sprievod bol z dôvodu nepriaznivého počasia a zvýšenej chorobnosti detí zrušený!


 12.12.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 12.12.2019 (t.j. vo štvrtok) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Určenie miesta na pamätnú dosku žiakom včelárskeho krúžku za zasadenie lipky.
  5. Schválenie predsedu komisie pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou.
  6. Doplnenie člena do Rady školy v Kálnici – schválenie.
  7. Využitie kuchyne v kultúrnom dome – oboznámenie.
  8. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019
    o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom.
  9. Schválenie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.
  10. Smernica postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti – oboznámenie.
  11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 plus dodatok.
  12. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020.
  13. Inventarizácia majetku obce.
  14. Rôzne:
    - „Kanalizácia“- aktuálna informácia
    - vodné zdroje Klokočovka a Stoky – aktuálna informácia
    - adventné balíčky osamoteným občanom
  15. Diskusia.
  16. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 9.12.2019
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 11.12.2019 • Santabus
Obec Kálnica, ĽS Šípkari, FSK Kálnická studienka Vás pozývajú dňa 11.12.2019 pred Kultúrny dom o 17.00 hod. Santabus pre všetky deti - interiér ladený vo vianočnej atmosfére, rozprávková obývačka, ozajstné plamienky tlejúce v krbe a magická nočná obloha nad hlavou, dobrú náladu dotvoria usmievaví škriatkovia, či rozprávkoví maskoti. O 18.00 hod. si spoločne zaspievame koledy. V jeden deň, v jednu hodinu na celom Slovensku.


  • Výzva na odstránenie stromov a iných porastov
Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spolahlivosť zariadení distribučnej sústavy. Viac info na letáku.


 07.12.2019 • Vianočný koncert
Obec Kálnica Vás pozýva na Vianočný koncert, dňa 7.12.2019 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kálnica s dychovou hudbou Drietomanka. Vstup voľný.
 06.12.2019 • Vianočné trhy s Mikulášom
Obec Kálnica, rodičia a priatelia školy Vás pozývajú na Vianočné trhy s Mikulášom, piatok 6.12.2019 16.30, v kultúrnom dome v Kálnici. Program: Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ, predaj vianočných darčekov, živé zvieratká, tvorivá dielnička pre detičky, vianočný punč, vianočná kapustnica. Na všetky deti z Kálnice od 0 do 14 rokov bude čakať mikulášsky balíček.
História aktualít:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007