Vytlačené 15.08.2022, 09:19 zo stránky obce Kálnica

http://www.kalnica.sk/?p=aktual

 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 10.08.2022 • Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 09.08.2022 • Fotogaléria

 28.07.2022 • Fotogaléria
Baškatour 2022, 21.07.2022

 27.07.2022 • Zápisnica OcZ

 21.07.2022 • Voľby do orgánov samosprávy obcí a územnej samosprávy 2022

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 23.08.2022 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 23. augusta, t.j. v utorok od 16:20 do 16:40 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 01.09.2022 • Hviezdicový výstup k dvojkrížu
Obec Kálnica, Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica, MO Matice Slovenskej, Kellys Bikepark Kálnica Vás pri príležitosti dňa ústavy SR pozývajú na 10. ročník hviezdicového výstupu a výšľapu ku dvojkrížu na Ostrom vrchu, vo štvrtok 1.9.2021. Odchod účastníkov turistického výstupu je o 8.30 hod. od Pohostinstva Potoček v Kálnici. Program začína o 12.30 hod. pri kríži.


  • OZNAM - čas zvýšeného nebezpečenstva
Dňom 14.07. 2022 od 8,00 hod. do odvolania OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
Príloha - strana č.1, príloha - strana č.2
S pozdravom OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom. (zverejnené 14.7.2022)


  • OZNAM
Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a nadmernou spotrebou vody upozorňujeme občanov, aby dôsledne dodržiavali obmedzenie používania vody na iné účely ako na pitie. A to: obmedziť polievanie tráv a záhrad, umývanie áut a napúšťanie bazénov. Je to v záujme nás všetkých. Ďakujeme za porozumenie. (zverejnené 1.7.2022)


  • POMOC PRE UKRAJINU
Vážení občania, na základe Vašich ponúk s pomocou pre obyvateľov vojnou postihnutej Ukrajiny, dávame Vám do pozornosti nasledovné kontakty a informácie (sú to relevantné informácie podané okresným úradom, z dôvodu zamedzenia dezinformácií, chaosu a zavedenia jednotnosti):
- ohľadne ubytovania cudzincov je zriadená internetová stránku www.pomocpreukrajinu.sk alebo môžete ponuku nahlásiť na telefónnom čísle: 02/4859 3312. Na internetovej stránke www.pomocpreukrajinu.sk je možné nájsť aj zoznam ubytovacích zariadení (štátne, hotelové, súkromné) spolu s kontaktom a informáciou o voľnej kapacite.
- v prípade poskytovania pomoci od jednotlivcov a podnikateľských subjektov je potrebné túto ponuku odoslať na email Uosppz@minv.sk.
- v prípade otázok o humanitárnej pomoci sa treba obrátiť na internetovú stránku ua.gov.sk, sekcia dôležité odkazy – mimovládna pomoc sa objaví informácia o druhoch pomoci. V časti materiálna pomoc sa objaví dotazník o poskytnutí humanitárnej pomoci (spolu s typom komodity).
- telefonická linka pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov UKR, ktorí dopytujú informácie je: +421 513 816 111 a +421 259 765 111.
- v prípade otázok ohľadom registrácie/evidencie ukrajinských utečencov je potrebné ich odkázať na Oddelenie cudzineckej polície.
Na Okresnom úrade Trenčín bola určená stála služba koordinátora k poskytovaniu informácií ohľadne hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor“).
Všetky hovory prijíma na telefónnom čísle: +421 908 278 808


  • OZNAM
Obec Kálnica oznamuje občanom, že z technických príčin je zberný dvor až do odvolania zatvorený. (zverejnené 12.01.2022)

 30.06.2022 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2022, t.j. vo štvrtok, o 17.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, schválenie programu.
  2. Informácia o novej grafike web stránky.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu.
  4. Záverečný účet obce – schválenie.
  5. Kanalizácia.
  6. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov OcZ a určenie počtu poslancov OcZ vo volebných obvodoch.
  7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nové funkčné obdobie.
  8. Upozornenie prokurátora – vzatie na vedomie.
  9. Ukončenie.
V Kálnici, 27.6.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.,
starostka obce


 25.06.2022 • 75. výročie TJ Zavažan Kálnica
TJ Zavažan Kálnica a Obec Kálnica Vás srdečne pozývajú v Sobotu 25.6.2022, na oslavu 75. výročia TJ Zavažan Kálnica ktorá sa uskutoční v areáli TJ Zavažan Kálnica. Počas celej akcie zabezpečený bohatý sprievodný program, atrakcie pre deti. Viac info a program na plagáte.História aktualít:
2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2009|2008|2007|