Vytlačené 25.09.2020, 09:44 zo stránky obce Kálnica

http://www.kalnica.sk/?p=temy/2020_kanalizacia

Téma:

Budovanie kanalizácie