Základná škola v Kálnici
   
 
Základná škola v Kálnici
ÚVOD
ŠKOLA
krúžky
časopis
školské akcie
dokumenty
úspechy
história
dozor
kontakt, povinne zverejňované info
prijaté faktúry
GALÉRIE
fotogaléria
videogaléria
kresby
lit. tvorba
UČITELIA
2019-2020
2018-2019
2017-2018
TRIEDY
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
ROZVRHY
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
prestávky a hodiny
JEDÁLEŇ
Nástenka
Jedálny lístok
Projekty
ODKAZY
návštevná kniha
zaujímavé www
webmaster
e-mail škole
 
   
Novinky na stránke:

13.01.2020
- Aktualizovaný zoznam učiteľov

13.01.2020
- Aktualizovaný zoznam žiakov

20.12.2019
- Pridané rôzne dokumenty

staršie novinky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fotogaléria:


(náhodný obrázok)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spriatelené stránky:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Návštevy stránky:

TOPlist

Základná škola v Kálnici

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2020/2021   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


02.09.2020 • Nový školský rok 2020/2021 sa začína!
    Vitajte milí školáci!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2019/2020   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


04.05.2020 • Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy
    Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30.apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať v Kálnici od 4.mája 2020 do 31. mája 2020 s tým, že rodičia si môžu prísť po zápisný lístok každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod.do budovy ZŠ.
- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,
 • prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.


 • 17.04.2020 • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
      Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční podľa § 150 ods. 8 zákona NR SR č. 245/2008 (školský zákon) v znení zákona č. 56/2020 v dňoch 15. až 17. apríla 2020 bez účastí detí. Bližšie informácie TU. Informácie dostanú rodičia aj poštou.


  26.03.2020 • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ KÁLNICA!
      Milí rodičia, nakoľko sme sa už dlhší čas nevideli a nikto z nás nevie dokedy bude tento stav trvať, ponúkame Vám možnosť vypracovávať so svojimi deťmi doma pracovné zošity, ktoré majú detičky z veľkej triedy v materskej škole. Ak máte záujem, môžete si ich vyzdvihnúť priamo v MŠ a to v dňoch 27. a 30. 3. 2020 v čase od 15:00h do 17:00h. Jednotlivé pracovné listy v zošitoch majú jednoduché a zrozumiteľné zadania. Prosím dodržujte hygienické nariadenia a do MŠ prichádzajte iba s ochranným rúškom. Dvere budú zamknuté, zvoňte ! Verím, že táto pre všetkých zložitá situácia čoskoro pominie a že sa všetci opäť stretneme na pôde našej MŠ. Prajem Vám veľa trpezlivosti, sily a v zdraví prežité dni tohto náročného obdobia s tými, ktorí sú pre nás najdôležitejší, našimi deťmi. Odkaz pre vaše :) naše detičky: Chýbate nám Slniečka a Včielky, tešíme sa na Vás !
  Oznam sa týka detí predškolskej triedy...
  S pozdravom a želaním všetkého dobrého kolektív MŠ.


  12.03.2020 • Koronavírus a mimoriadna situácia.
      Na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o mimoriadnej situácii a z dôvodu eliminovania a šírenia pandémie koronavírusu, Riaditeľstvá základnej školy a materskej školy v Kálnici a v Beckove oznamujú rodičom detí, že školy a škôlky budú zatvorené od 13. marca 2020 (od piatku) na dobu minimálne 14 dní.


  24.02.2020 • Došasne zatvorená materská škola!
      Vážení rodičia! Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica oznamuje, že z dôvodu veľkej chorobnosti bude materská škola od 25.2.2020 zatvorená. Vyučovanie sa začne v pondelok,t.j. 2.3.2020. Za pochopenie ďakujeme.


  02.09.2019 • Nový školský rok 2019/2020 sa začína!
      Vitajte milí školáci!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2018/2019   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  31.05.2019, MDD
      Obec Kálnica a DHZ Kálnica Vás pozývali dňa 31.5.2019 o 10,00 do areálu TJ Zavažan. Bohatý program pre deti zo ZŠ a MŠ Kálnica, taktiež pre ostatné detičky z obce s doprovodom svojich rodičov.
  Bol pripravený zábavný program, skákací hrad, veselé bubliny, hry s hasičmi, ukážky zásahov so psovodom (PZ NMnV).
  Ďakujeme všetkým zúčastnením, pani učiteľkám, kuchárkam, hasičom, policajtom, pánovi Dušanovi Filipovi !
  Pozrite si fotogalériu...

  10.04.2019, Zápis do 1.triedy

      Základná škola s materskou školou Kálnica pozýva na slávnostný zápis do 1.triedy ZŠ, ktorý sa bude konať dňa 10.apríla 2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch základnej školy. Prosíme priniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a je potrebné, aby prišli obaja rodičia.
  ZŠ s MŠ Kálnica:
  - škola má k dispozícii špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda
  - používame učebnice a pracovné zošity od vydavateľstva AITEC
  - vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu „Škola plná života“
  - rodinné prostredie školy, individuálny prístup k žiakom, žiakov vedieme k samostatnosti a sebahodnoteniu
  - výučba angličtiny a informatiky od 1. triedy
  - vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule a počítačov, každý žiak má k dispozícii počítač
  - krúžková činnosť, množstvo školských i mimoškolských akcií
  - preferujeme zážitkové vyučovanie, „daltonské“ vyučovanie

  23.02.2019, 2% zaplatenej dane z príjmov
      Základná škola v Kálnici vyzýva občanov. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú v budúcom roku použité najmä na to, aby sme vytvorili pre deti útulný a atraktívny priestor . Ak ste sa rozhodli venovať nám 2% z Vašich daní, tu je viac infomácií, resp. tlačivo - vyhlásenie.pdf

  30.01.2019, Všetkovedko
  Tu sú výsledky našich žiakov v súťaži Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ. Do súťaže sa zapojili deti z ktorejkoľvek školy na Slovensku.


  03.09.2018, Nový školský rok 2018/2019 sa začína !
      Vitajte milí školáci !

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2017/2018   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  20.06.2018, Inzerát - učiteľka pre primárne vzdelávanie
      Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica prijme do pracovného pomeru učiteľku pre primárne vzdelávanie s nástupom od 1.9.2018. Žiadosti a životopis môžete zasielať na adresu: Kálnica 385, 916 37 alebo mailom: admin@zskalnica.edu.sk. Kontakt: 0911 961 475.

  04.04.2018, Zápis do 1.ročníka
  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica, týmto pozýva deti predškolského veku so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 4.4.2018 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v základnej škole. Je potrebné si priniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, pomôcky do 1. ročníka hradí rodičovské združenie a obec Kálnica, pri zdravotnom postihnutí dieťaťa aj správu od lekára. Účasť obidvoch rodičov je nutná!
  Čo ponúkame? Školu rodinného typu s priateľským prístupom k vášmu dieťaťu, ktorému sa individuálne venujeme počas celého dňa, pomáhame s prípravou na vyučovanie v popoludňajších hodinách, venujeme sa krúžkovej činnosti, zapájame deti do rôznych súťaží, v ktorých dosahujeme výborné výsledky. Snažíme sa vytvárať každému dieťaťu pohodové a podnetné prostredie. Uvítame aj deti, ktoré nemajú v obci trvalé bydlisko. Miesta tu máme dosť! Tešíme sa na Vás!

  08.03.2018, Inzerát - vedúca školskej jedálne
      Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica prijme do pracovného pomeru vedúcu školskej jedálne na polovičný úväzok. Záujemkyne sa môžu hlásiť na tel.čísle: 0911 961 475, 032/7798836 alebo mailom:admin@zskalnica.edu.sk

  30.01.2018, 2% zaplatenej dane z príjmov
      Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Kálnica Vás touto cestou žiada o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Vyhlásenie.pdf

  21.12.2017 - Vianočný vinš
  Pokojné a šťastné prežitie Vianočných sviatkov, veselého Silvestra a v novom roku 2018 veľa zdravia, šťastia, osobnej pohody a pracovných úspechov, želajú žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ Kálnica.


  08.12.2017, Príde Mikuláš
  Každý rok sa u nás zastaví Mikuláš, aby obdaroval deti, ktoré celý rok poslúchali. Aj tento rok nás navštívi v piatok 8.decembra o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Kálnici. My deti materskej a základnej školy ho privítame pekným vystúpením, ktoré sa bude niesť v duchu prichádzajúcich Vianoc, ale aj v duchu osláv, 105.výročia vzniku základnej školy a 50. výročia vzniku materskej školy v Kálnici. Príďte to osláviť spolu s nami. Budeme sa tešiť.

  04.09.2017, Nový školský rok 2017/2018 sa začína !
      Vitajte milí školáci !

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2016/2017   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  28.04.2017, Zápis do materskej školy Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 9.5. do 12.5.2017 v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. v budove materskej školy. V prípade otázok môžu rodičia volať na tel.č. 032/7798821 alebo 0911 961 476. Ďakujem. s pozdravom Mgr.Roháčková


  05.04.2017, Zápis do 1.ročníka
  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica, týmto pozýva deti predškolského veku so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 5.4.2017 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v základnej škole. Je potrebné si priniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 16€ na pomôcky do 1. ročníka, pri zdravotnom postihnutí dieťaťa aj správu od lekára. Účasť obidvoch rodičov je nutná! Tešíme sa na Vás!


  23.03.2017, Deň otvorených dverí, ZŠ Kálnica
  Srdečne pozývame rodičov predškolákov na Deň otvorených dverí dňa 23.3.2017 od 8,00 hod. do 16,00 hod., kde sa môžu oboznámiť s prevádzkou a výchovno-vzdelávacou činnosťou našej základnej školy.
  Riaditeľstvo a Rada školy pri ZŠ s MŠ Kálnica


  10.02.2017, 2% zaplatenej dane z príjmov
      Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Kálnica Vás touto cestou žiada o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Vyhlásenie.pdf


  05.09.2016, Nový školský rok 2016/2017 sa začal !
      Vitajte milí školáci !

  12.08.2016, Oznamy stravníkom
      Vážení stravníci, na stránku v časti nástenka boli doplnené tlačivá pre prihlásenie dieťaťa a ale aj Vás na stravovanie v školskej jedálni.


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2015/2016   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  29.07.2016, Fotogaléria
      Fotogaléria ako sme ukončili školský rok, boli na výlete, taktiež fotgrafie ako sme boli v záhrade u Silvii Pavlechovej a aj zbierka našich trofejí

  21.06.2016, Úspechy našich žiakov
      Do časti našej stránky - úspechy sme doplnili úspechy našich žiakov.

  11.06.2016, Fotogaléria
      Športová olympiáda v Opatovej nad Váhom aj s futbalistami AS Trenčín - fotogaléria.
      Fotogaléria z Dňa detí, 3.júna areál TJ Zavažan - fotogaléria.
      Marcová návšteva knižnice - 15 fotografií.

  30.05.2016, Fotogaléria
      Fotogaléria z prírodovednej olympiády, ktorá sa konala v Selci - fotogaléria.

  05.04.2016, Zápis detí do 1. ročníka
      Srdečne pozývame rodičov a ich deti na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla 2016 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v dolnej triede našej základnej školy. Rodičia si prinesú: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, poplatok 12 € na školské pomôcky. Pokiaľ je to možné, prosíme o účasť obidvoch rodičov dieťaťa. Tešíme sa na Vás! V prípade nejasností volajte na tel.č.032/7798836 alebo: 0911 961 475.


  12.02.2016, Zatvorené školy
      ZŠ a MŠ budú v dňoch 15. a 16.2. kvôli chorobnosti zatvorené.


  09.02.2016, 2% zaplatenej dane z príjmov
      Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Kálnica Vás touto cestou žiada o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Vyhlásenie.pdf


  02.01.2016, Fotogaléria
      Fotogaléria z materskej školy - školský rok 2015/2016.

  24.12.2015, Veselé Vianoce !
      Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2016 prajú žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ Kálnica !

  23.12.2015 - 8.1.2016, prevádzka jedálne
      Vážení stravníci, oznamujeme Vám, že počas zimných prázdnin, t.j. od 23.12.2015 do 8.1.2015 (vrátane) bude prevádzka školskej jedálne zatvorená. Prevádzka začne opäť v pondelok 11.1.2016.

  26.11.2015, Fotogaléria
      Ako sa nám začal školský rok 2015/2016 - fotogaléria.

  29.-30.10.2015, prevádzka jedálne
      Vážení stravníci, oznamujeme Vám, že počas jesenných prázdnin, t.j. od 29.10. do 30.10.2015 (vrátane) bude prevádzka školskej jedálne zatvorená.
  Prevádzka začne opäť v pondelok 2.11.2015.


  5.9.2015, rozlúčka s letom
      „Rozlúčka s letom" - ukončenie letných prázdnin, 5.9.2015 o 16,00 hod. na ihrisku TJ Zavažan za každého počasia. Akciu poriadala obec v spolupráci s hasičmi a KKM. Pre deti bolo pripravené zaujímavé popoludnie spojené s občerstvením. - fotogaléria.


  2.9.2015, nový školský rok 2015/2016 sa začal !
      Vitajte milí školáci !  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2014/2015   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  27.6.2015, oznamy stravníkom
      Vážení stravníci, oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin, t.j. od 01.07.2015 do 31.08.2015 (vrátane) bude prevádzka školskej jedálne zatvorená. Prevádzka jedálne začne opäť v stredu 02.09.2015.


  19.6.2015, Školská olympiáda
      V piatok 19.júna 2015 o 8:30 sa v areáli TJ Zavažan uskutočnila Školská olympiáda, kde sa okrem žiakov z našej školy predstavili žiaci zo Selca, Opatovej n.V., Skalky n.V., Chocholnej-Velčíc a Mníchovej Lehoty - foto.


  28.5.2015, Deň detí
      Za organizovanie akcie patrí veľké poďakovanie miestnym pani učiteľkám a pracovníčkam zo ZŠ a MŠ v Kálnici, členom miestneho DHZ, členkám KKM, animátorke Danke Václavovej, predsedovi TJ Dušanovi Filipovi, sponzorom a obzvlášť príslušníkom policajného zboru z NMNV za poučný a napínavý program.
  Fotogalériu si môžete pozrieť na stránkach obce - fotogaléria.


  30.3.2015, prijmeme účtovníčku
      Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica prijme flexibilnú účtovníčku na čiastočný úväzok. Nástup dohodou. Ďalšie informácie na tel.čísle: 032/7798836, 0911 961 475 - Mgr.Roháčková


  25.2.2015, 2% zaplatenej dane z príjmov
      Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Kálnica Vás touto cestou žiada o poukázanie príspevku 2% zaplatenej dane z príjmov. Vyhlásenie.pdf


  6.9.2014, rozlúčka s letom
      „Rozlúčka s letom" - ukončenie letných prázdnin, 6.9.2014 o 14,00 hod. na ihrisku TJ Zavažan. Akciu poriadala obec v spolupráci s hasičmi a pre deti bolo pripravené zaujímavé popoludnie spojené s občerstvením a malými darčekami - fotogaléria.


  2.9.2014, nový školský rok 2014/2015 sa začal !
      Vitajte milí školáci !  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2013/2014   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Poukázanie 2% daní za rok 2013 pre ZŠMŠ Kálnica
      Tlačivo pre poukázenie 2% z daní pre ZŠMŠ Kálnica nájdete na tomto odkaze


  Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Kálnica
      Zápis sa uskutoční v Základnej škole dňa: 4.2.2014 od 14,00 hod. do 16,00 hod. Rodičia si prinesú: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10 € na pomôcky do prvého ročníka/ školské potreby, zošity, predpisové zošity/. Zápisu sa zúčastnia všetky deti, aj tie, o ktorých rodičia uvažujú, že budú mať odklad školskej dochádzky. Vaše dieťa radi privítame! Strach a trému nech nechá doma!

  Prečo si zvoliť našu školu?
  1. Je blízko bydliska Vášho dieťaťa.
  2. Nad dieťaťom je zabezpečený pravidelný dozor od 7,00 do 15,30 hod., nehrozí žiadne šikanovanie zo strany väčších detí.
  3. Učitelia sa mu maximálne venujú, pomáhajú.
  4. Upevňuje sa priateľstvo detí z jednej obce.
  5. Dieťa prichádza do známeho prostredia, medzi známe deti a učiteľov.
  6. Každé dieťa sa dokáže uplatniť a má možnosť vyniknúť- vystúpenia v obci, záujmové krúžky na škole.
  7. Má možnosť písať si domáce úlohy v školskom klube.
  8. Zúčastňuje sa súťaží- výtvarných, športových, matematických...
  9. Tvorí do obecných novín a školského časopisu.
  10. Vytvára si vzťah k občanom Kálnice- včelári, poľovníci, hasiči, klub kalnických mamičiek, zaujímaví ľudia z blízkeho okolia.
  11. Má možnosť pracovať s počítačom, interaktívnou tabuľou.
  12. Dostane kvalitné vzdelanie do 5. ročníka.
  13. O deti s problémami výslovnosti, s učením, sa stará pracovníčka Súkromného centra pedagogicko-psychologickej poradne priamo v budove školy.
  Podporte zachovanie našej školy pre ďalšie generácie detí! Ďakujeme.


  OZNAM
      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Kálnici oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2013/2014 sa uskutoční 7.2.2013 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v budove základnej školy.
  Rodičia si prinesú: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, poplatok za pomôcky do 1.ročníka 10 €.
  Tešíme sa na Vás!  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2012/2013   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Ako sme oslávili Vianoce 2012
      V našej škole každoročne oslavujeme Vianoce vianočnou besiedkou. Už druhý rok v spolupráci s Klubom kálnických mamičiek sme pripravili aj vianočné trhy, na ktorých oni predávajú výrobky rúk šikovných kálnických mamičiek a my výrobky rúk šikovných kálnických detičiek a našich učiteliek. Vďaka tým, čo si naše výrobky kúpili a peňazí od kálnických mamičiek, ktoré nám odovzdala Katarína Harmadyová, sme si trochu prilepšili. Tieto prostriedky máme zatiaľ odložené a v prípade potreby ich využijeme. Podľa ohlasov nášho obecenstva mala naša besiedka úspech, bola pestrá a nápaditá. O pekný začiatok sa postarala Žaneta Potočková, ktorá všetkých privítala. Malí škôlkári boli milí a  ich detskosť si získala srdcia všetkých, či už recitovali, spievali alebo tancovali. A to, čo dokázali na javisku, bol výsledok práce obidvoch pani učiteliek, ktoré to s nimi nacvičovali. Potom prišlo vystúpenie školákov. Pásmo sme vymýšľali my pani učiteľky tak, aby bolo zaujímavé , zložené z básničiek, pesničiek, divadielka, tancov, hry na flaute, anglickej piesne. Pravdaže najväčší ohlas u obecenstva mali tance, ktoré vymyslela Daša Kmeťová, pretože boli nápadité a moderné. No myslím si, že všetky čísla z programu naše deti zvládli, za čo si zaslúžia všetci veľkú pochvalu!
      Spoločne sme pripravovali nielen pásmo, ale aj všetko ostatné, čo k besiedke patrí: zabezpečenie mikulášskych balíčkov, príprava opony, zabezpečenie kostýmov, hudby, občerstvenia... Veľmi ďakujeme kálnickým mamičkám, že zabezpečili vianočný stromček a Mikuláša aj s jeho pomocníkmi/pán Gajdošech a jeho syn/, ktorým taktiež ďakujeme. Sme radi, že pásmo malo úspech, lebo sa na ňom podieľali každý svojou troškou všetci zamestnanci našej školy a škôlky. Ďalej ďakujeme tým, čo nám pomohli predávať výrobky (Anna Juríková, Lukáš Kmeťo), hudobný sprievod (Igor Kolínek), ponuka občerstvenia (Božena Kmeťová), obecnému úradu a pánovi starostovi za poskytnutie priestorov, pani Kucharovičovej za prípravu mikulášskych balíčkov, všetkým mamičkám, ktoré napiekli koláčiky a slané pochúťky pre našich vystupujúcich.
      Na záver jedno prianie, keďže je začiatok nového roku 2013: všetkým prajem veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo ho je málo, veľa lásky, lebo bez nej sa nedá žiť. Nech nám všetkým tento rok prinesie viac toho dobrého a pekného!
  Mgr.Monika Roháčková  Zmeny v školskom stravovaní
      Vážení stravníci, vzhľadom na prebiehajúce zmeny v školskej jedálni Vám i naďalej chceme ponúknuť možnosť stravovania sa . Do pozornosti Vám dávame dôležité zmeny v školskom stravovaní:

  • Výška poplatku za odobraté jedlo na nákup potravín:
   - pre MŠ- 24,99 € mesačne
   - pre žiakov ZŠ- 21,21 € mesačne
   - pre pedagógov- 24,99 € mesačne
   - pre dôchodcov – 55,44 € mesačne
  • Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred na číslo účtu školskej jedálne 5858867003/5600. Je potrebné zadať vo Vašej banke trvalý príkaz od 15. 1. do 15. 6. Do správy pre prijímateľa je nutné uviesť meno a priezvisko stravníka a triedu, resp. MŠ. Stravník, ktorý nebude mať uhradenú stravu včas na školský účet, stravu nedostane.
  • Zákonný zástupca stravníka odhlási/prihlási na stravu deň vopred, v nutných prípadoch v ten istý deň do 8. hodiny, a to osobne u vedúcej školskej jedálne, resp. v školskej kuchyni, alebo telefonicky na číslo 032/7798821. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  • Preplatky za stravu sa poukazujú polročne.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2011/2012   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Ako sme budovali dopravné ihrisko
      Na začiatku bola myšlienka dvoch mamičiek našich školských detí zrekonštruovať dopravné ihrisko v záhrade materskej školy. Jarmila Kippel, Soňa Pečitová a Mário Pečit vypracovali projekt, poslali do nadácie Alianz, a potom sme už všetci čakali, či sa práve nám podarí získať finančné prostriedky. Sľúbené peniaze sme dostali vďaka aktivite Jarmily Kippel, za čo veľmi pekne ďakujeme jej aj Nadácii Alianz .
      Začiatok rekonštrukcie pripadol na jar 2011. Vtedy prišli prvé komplikácie, pretože autorky projektu od jeho realizácie z osobných dôvodov odstúpili. Rozhodla som sa , že dopravné ihrisko zrealizujem, aj napriek tomu, že mnohí mi radili, aby som peniaze nadácii radšej vrátila. Ja som to však neurobila aj vďaka podpore a pomoci pani učiteliek Kaššovicovej a Kmeťovej. Ďalší problém bol v tom, že nám nákres tvaru a rozmerov dopravného ihriska nechcel príslušný pracovník na dopravnom inšpektoráte v Novom Meste nad Váhom schváliť. Vtedy pani učiteľka Kaššovicová vybavila dopravnú projektantku, ktorá nám odporučila urobiť v projekte len malé zmeny, tie sme urobili a potom ho schválila. Ďalšie problémy nastali, keď som zistila, že pôvodné dopravné ihrisko, ktoré sa malo zrekonštruovať, je v kopci a v minulosti to bolo pre deti namáhavé sa po ňom voziť. Tak isto aj po porade s pánom Bachárom z firmy Stavokomplet, ktorá nám mala nanovo ihrisko vyasfaltovať som sa dozvedela, že vhodnejšie by bolo urobiť nové ihrisko na vhodnejšom teréne, takom ako je náš školský dvor. Ja som to uvítala z toho dôvodu, že náš školský dvor som už predtým chcela rekonštruovať, lebo asfalt na ňom bol veľmi popráskaný, a tým nebezpečný pre naše deti kvôli pravdepodobnosti vzniku úrazu. No predchádzajúce cenové ponuky na rekonštrukciu boli nadmerne vysoké na naše finančné možnosti. Firma Stavokomplet mi dala prijateľnú ponuku, v ktorej bol zahrnutý aj ich sponzorský dar, za čo sme im vďační. Komunikáciu s uvedenou firmou zabezpečoval pán starosta Ing. Ján Krchnavý, ktorému taktiež ďakujeme.
      Aj vďaka veľkorysosti pána Bachára, nám peniaze z nadácie nestačili na všetko, čo bolo v projekte spomenuté, že sa zrealizuje. No vďaka ústretovosti nadácie Alianz a ochoty ich pracovníčky pani Barbory Schneiderovej, nám nadácia mailom schválila, že môžeme uskutočniť zmeny oproti predkladanému projektu. To ma potešilo a dalo mi to nové sily do zháňania chýbajúcich peňazí, čo vôbec nebolo ľahké, lebo na veľa dverí som musela zaklopať, aby mi niekde otvorili. No nakoniec sme dopravné ihrisko dokončili s pomocou týchto skvelých ľudí a sponzorov. Rada by som ich spomenula a srdečne sa poďakovala ešte raz:
  • nadácii Allianz, prispeli sumou 2756 eur,
  • pani Žanete Potočkovej, ktorá nám pomohla nájsť po nadácii Alianz najväčšieho sponzora s veľkým srdcom pána Michala Krajčíka, ktorý prispel sumou 1500 eur,
  • zástupcom rodičov: Ivane Filipovej, Milanovi Borcovanovi, Andrei Krchnavej, ktorí nám schválili z účtu ZRPŠ a prispeli sumou 1000 eur,
  • pánovi Róbertovi Nagyovi z firmy Rona Steel, ktorý nám zakúpil prenosné dopravné značky a semafór v hodnote 300 eur,
  • pani Juríkovej z firmy Hella Kočovce, ktorá nám prispela sumou 200 eur a darovala vyradené dopravné značky,
  • pánovi Víťazovi, zástupcovi poľovníckeho zväzu, ktorý nám prispel sumou 100 eur,
  • zástupkyni žien cvičiacich v našej telocvični pani Božene Kmeťovej, vďaka ktorej nám ženy prispeli sumou 70 eur,
  • Klubu kálnických mamičiek za 100 eur,
  • pánovi Romanovi Dovinovi z firmy Lauris Kálnica za každoročný štedrý príspevok z daní a pomoc pri odvoze vyradených dopravných značiek do kovošrotu,
  • pánovi Pavlíkovi z firmy Redes Nové Mesto nad Váhom, za sponzorsky vyhotovenú tabuľu,
  • za brigádnickú pomoc pri maľovaní dopravného ihriska pánom: Milanovi Borcovanovi, Miroslavovi Dovinovi, Petrovi Šidlovi ,
  • pani učiteľke Kaššovicovej za sponzorsky získanú farbu na ihrisko a plot,
  • mamičkám našich detí :pani Krchnavej, Dovinovej, Vaškovej, Šutovskej, Kippel za pomoc pri maľovaní plota pri dopravnom ihrisku, lebo už nepôsobil pri novom ihrisku veľmi esteticky.
  Som naozaj šťastná, že máme také pekné nové dopravné ihrisko, na ktorom si budú môcť nielen naše deti zo základnej a materskej školy, ale aj z okolitých obcí, osvojovať základné vedomosti a zručnosti o doprave, o tom, ako sa bezpečne správať na ceste nielen ako chodec, ale aj ako kolobežkár a cyklista. S prianím, aby naše ihrisko slúžilo deťom čo najdlhšie, a aby sme ich takýmto spôsobom naučili byť pozornými a zodpovednými za svoj život a zdravie nielen na ihrisku.
  Mgr. Monika Roháčková  Poďakovanie Nadácii Alianz
      Základná škola s materskou školou Kálnica ďakuje Nadácii Alianz za príspevok na vybudovanie dopravného ihriska, ktoré bolo dokončené v auguste 2011. O jeho namaľovanie sa postarali dobrí ľudia, z našich rodičov páni Milan Borcovan, Miroslav Dovina, Peter Šidlo. Dopravné značky nám zakúpil a sponzorsky daroval pán Nagy- firma Ronastyl. Sponzorsky ďalej prispeli: pán Michal Krajčík, kálnickí poľovníci, firma Stavokomplet Stará Turá, firma Hella Kočovce, Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Kálnica, Kálnické ženy cvičiace v našej telocvični. Tak isto je potrebné poďakovať všetkým rodičom a firme Lauris, ktorí nám poukázali tento rok 2% z daní, aj tieto financie nám veľmi pomohli. Všetkým v mene našich detí ďakujeme!  Príhovor riaditeľky školy na začiatku roku 2011/2012
      Ani sme sa nenazdali a je tu začiatok nového školského roku. Deti aj my pani učiteľky sme si oddýchli, načerpali nové sily do práce. Školský rok 2011/2012 sa ponesie v duchu pokračovania vzdelávania podľa školského vzdelávacieho programu už vo všetkých ročníkoch a tak ako predošlý školský rok bohužiaľ bez nových učebníc. Musíme si vystačiť starými hlavne v 3. a 4. ročníku.
      Privítali sme nových prváčikov v počte 7, ktorým želáme veľa elánu a radosti pri učení, ich rodičom veľa trpezlivosti pri domácej príprave. Starších žiakov budeme mať 17, medzi nimi jedného nového tretiaka, ktorý sa k nám presťahoval aj s bratom, ten bude navštevovať našu materskú školu. Budeme radi, keď sa im u nás bude páčiť.
      Máme pekné nové dopravné ihrisko na školskom dvore, s dopravnými značkami a kolobežkami, na ktoré sme dostali finančné prostriedky z Nadácie Alianz. O jeho namaľovanie sa postarali dobrí ľudia, z našich rodičov páni Milan Borcovan, Miroslav Dovina, Peter Šidlo, dokonca im pomáhali aj takí, ktorých neviaže s našou školou v súčasnosti nič, možno len spomienky na vlastné školské roky prežité na tejto škole. Dopravné značky nám zakúpil a sponzorsky daroval pán Nagy- firma Rona-Steel. Sponzorsky ďalej prispeli: pán Michal Krajčík, kálnickí poľovníci, firma Stavokomplet Stará Turá, firma Hella Kočovce, Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Kálnica, Kálnické ženy cvičiace v našej telocvični. Tak isto je potrebné poďakovať všetkým rodičom a firme Lauris, ktorí nám poukázali tento rok 2% z daní, aj tieto financie nám veľmi pomohli. Všetkým v mene našich detí ďakujeme! Za nehmotnú pomoc ďakujem všetkým zamestnancom základnej a materskej školy a obecnému zastupiteľstvu a pánovi starostovi Ing. Krchnavému.
      Tento školský rok bude v dolnej triede spojený prvý a štvrtý ročník/ 12 žiakov/, po vyučovaní tam bude bývať aj školský klub detí. V hornej triede bude spojený druhý a tretí ročník (12 žiakov). Spolu budeme mať 24 žiakov.
      Aj materská škola otvorila svoju bránu, pani učiteľky a deti mali v prvý deň dobrú náladu. Pani učiteľky boli oddýchnuté po dovolenke a deti zaujali hračky, ktoré nevideli dva mesiace a boli im vzácne. Naša materská škola bude mať tento rok zase jednu triedu, ktorú bude navštevovať 22 detí.
      Keďže financií je stále nedostatok, museli sme zvýšiť poplatok za školský klub a stravné, navýšili sme len o málo, aby rodičia nemali problémy s ich platením. My sa budeme snažiť, tak ako v minulých rokoch čo najlepšie hospodáriť s pridelenými financiami tak, aby to naši rodičia, ale hlavne deti našej základnej a materskej školy veľmi nepocítili.
      Všetky problémy, ktoré na nás čakajú určite zvládneme dobrou spoluprácou s rodičmi, obecným zastupiteľstvom, pánom starostom, a s tými dobrými ľuďmi, ktorých sa v Kálnici nájde dosť, čo sú ochotní podať nám pomocnú ruku. Takže dajme sa s elánom do toho!
      Mgr.Monika Roháčková  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   školský rok 2010/2011   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  ZŠ s MŠ Kálnica veľmi pekne ďakuje:
  Milanovi Ďurišovi - výmena zámkov na dverách
  Žanete Potočkovej - dodanie krabičiek na vianočný predaj, pomoc pri získavaní sponzorov dopravného ihriska, darovanie sladkostí
  Monike Plichtovej - dodanie papierov na kreslenie
  Sylvii Bolechovej - dodanie kancelárskeho papiera a potrieb
  Firme Lauris - darovanie kancelárskych potrieb, laminovačky
  Igorovi Jelínkovi - darovanie kancelárskych potrieb
  Gabriele Kucharovičovej - darovanie sladkostí
  Pánovi Erdélyimu - finančný príspevok na dopravné ihrisko
  Ľubici Borcovanovej - vybavenie finančného príspevku na dopravné ihrisko z Hella a.s.
  Michalovi Krajčíkovi - podarovanie značnej finančnej sumy na vybudovanie dopravného ihriska
  Kálnickým hasičom - zorganizovanie športového dňa a podarovanie odmien a sladkostí
  Rodičovskému združeniu - za finačný príspevok na dopravné ihrisko

  Všetkým, ktorí nám poukázali 2% zo svojich daní zamestnaným aj podnikateľom.

  Publikované 29.6.2011

  Zazvonil zvonec a školskému roku je koniec!

  Na začiatku roku sme privítali prváčikov a nové pani učiteľky. V prvom, druhom a treťom ročníku sme postupovali podľa školského vzdelávacieho programu, splnili sme osnovami predpísané úlohy. Okrem toho sme mali celý rok spestrený kultúrnymi a športovými akciami, z ktorých nám ostali pekné spomienky. Myslím, že deti a pani učiteľky sme spolu dobre vychádzali, a to isté môžem povedať aj o rodičoch našich detí. Veľmi ma teší, že väčšina rodičov nám podalo pomocnú ruku, keď sme potrebovali, snažili sa nám pomôcť aj finančne poukázaním 2% z daní, nosili nám papiere na kreslenie, sirupy, kancelárske potreby, na besiedky napiekli koláčiky, pomohli nám predávať vianočné ozdoby, zháňali sponzorov na získanie financií na obnovu školského ihriska, ktorého súčasťou bude dopravné ihrisko, ako aj detského ihriska. Ešte viac ma teší to, že nám pomáhajú aj iní ľudia z dediny, ktorí u nás nemajú svoje deti, o to viac si to vážime. Medzi nich patria včelári, poľovníci, drobní podnikatelia, dobrovoľní hasiči, všetci tí, ktorí sú ochotní prísť k nám urobiť besedu o svojej práci, záľubách a koníčkoch, prípadne nám s niečím pomôcť, v prospech detí materskej a základnej školy. Som rada, že aj všetci pracovníci našej základnej a materskej školy si zodpovedne plnili svoje úlohy nielen tie, ktoré im boli zadané, ale aj sa snažili urobiť aj niečo navyše, čo mne uľahčilo prácu, ale hlavne ma potešilo, že nám všetkým záleží na našej škole, aby sa udržala čo najdlhšie a aby deti aj ich rodičia boli maximálne spokojní. Dobrá spolupráca bola aj s obecným úradom, pánom starostom, Radou školy, Združením rodičov, čo bude dúfam naďalej pokračovať a možno aj lepšie.

  Jún sa nesie v znamení odovzdávania vysvedčení, diplomov a odmien pre tie najšikovnejšie deti(aj tento rok ich bude dosť) a rozlúčky s našimi štvrtákmi, ktorí si budú od budúceho školského roku zvykať na novú školu, spolužiakov a učiteľov. Prajeme im veľa šťastia a úspechov, nech na našu školu a nás spomínajú v dobrom a keď budú chcieť prísť nás pozrieť, radi ich uvidíme! Všetkým prajem krásne a slnečné leto so svojimi blízkymi, pre deti plné hier a nezabudnuteľných zážitkov, pre dospelých plné oddychu a regenerácie síl!

  Dovidenia v novom školskom roku!

  Mgr. Monika Roháčková, riaditeľka školy
  Publikované 29.6.2011

  Ako sme začali nový školský rok 2010/2011

  Letné prázdniny sa skončili a nadišiel september. Mesiac, kedy mnoho školákov nastupuje do školy. Aj tí naši sa druhého septembra ráno zhromaždili v škole na slávnosti. Tento školský rok sme začali počúvaním hymny Slovenskej republiky. V príhovore riaditeľky školy sa aj žiaci vyjadrili, či sa do školy tešili alebo nie. Tých, čo sa tešili bolo málo, viac bolo tých, čo by si radi letné prázdniny predĺžili. Najviac asi boli zvedaví a zároveň sa tešili naši noví žiačikovia- prváčikovia. Tento rok ich nastúpilo len päť, ale dnes sa im v škole veľmi darí a robia nám pani učiteľkám radosť. Želáme im, aby sa im aj naďalej takto s chuťou pracovali! Určite aj tí starší žiaci sa im budú snažiť pomáhať. Počet detí v základnej škole sa nám nezmenil, je nás aj tento školský rok 29.

  Zmeny nastali medzi pani učiteľkami. Dve náš kolektív opustili: Eva Janegová a Jarmila Kippel. Namiesto nich prišli pani učiteľky: Anna Juríková a Dana Kaššovicová. Dúfam, že sa im bude pracovať dobre v našom malom kolektíve a spolu zvládneme všetky pracovné úlohy, ktoré na nás čakajú. Pani učiteľky okrem vyučovania sa budú deťom venovať aj v krúžkoch: flautovom, turistickom, krúžku anglického jazyka a športových hrách. V školskom klube detí budú chodiť do prírody s pani vychovávateľkou, prisľúbil aj pán včelár Valovič, že od jari deti zoberie za včielkami, kde sa naučia ich mať radi a získajú nové poznatky o ich živote.

  Myslím, že sme tento školský rok začali dobre, len nás trápi, že v druhom a treťom ročníku, v ktorých sa už učí podľa nového školského vzdelávacieho programu ,stále trpíme nedostatkom učebníc a pracovných zošitov, čo nám sťažuje našu prácu. Nás každý rok stojí veľa času a úsilia, pokým zostavíme osnovy reformných ročníkov, aby sme to mali do septembra prichystané a na učebnice čakáme v lepšom prípade pol roka a viac! A to už nehovoriac o tom, že pracovné zošity z jednotlivých predmetov sme mali zdarma, lebo ich hradilo ministerstvo školstva a tie nové si musíme kupovať, a tým zaťažujeme finančne našich rodičov, ktorí majú dosť výdavkov aj bez toho! Celkovo finančne na tom nie sme najlepšie, šetríme, ako môžeme, ale tak, aby to naše deti pocítili, čo najmenej. Darí sa nám to hlavne vďaka obetavosti pani učiteliek základnej a materskej školy, pani upratovačiek a pani kuchárok, ako aj dobrej spolupráci s rodičmi našich detí nielen v základnej , ale aj materskej škole. Dúfame, že táto spolupráca bude tento rok ešte lepšia, pomôžu nám svojou iniciatívou zlepšovať a skrášľovať naše prostredie.

  Nielen v základnej škole máme problémy s financiami, v materskej škole sú ešte väčšie, nakoľko nám každoročne klesá počet detí. Tento školský rok ich máme zapísaných len 17, na ktoré dostaneme príspevok. Takže nás čaká „uťahovanie opaskov“. Napriek tejto nepriaznivej situácii, urobíme maximum pre naše deti, a dúfame, že v tomto snažení neostaneme pedagógovia sami, že nám pomôžu rodičia detí, rada školy a obecné zastupiteľstvo na čele s pánom starostom, prekonať problémy tak, aby sme nemuseli ukončiť prevádzku ani jednej zo škôl a školskej jedálne. Viem, že v čase pretrvávajúcej krízy nie sme sami, ktorí máme finančné problémy. Ale nezabudnime: škola je tu hlavne pre deti, aby nemuseli ďaleko cestovať za výchovou a vzdelaním, všetci sa môžu pod vedením pani učiteliek realizovať recitačne, spevácky, divadelne v kultúrnych programoch, ktoré pomáhajú udržiavať kultúrny život v obci, lebo obec bez školy je ako jazero bez vody.

  Mgr. Monika Roháčková, riaditeľka školy

  Ďakujeme za pomoc a sponzorstvo:

  Rasťo Potoček /schránka, nástenky, oranie políčka/
  Miroslava Bôžiková /sirupy/
  Marián Pavelka /sirup/
  Libor Lintner /zapájanie počítačov/
  Erik Šicko /zapájanie počítačov/
  Pavol Pavlech /Mikuláš/
  Gabika Kucharovičová /mikulášske balíčky/
  Sylvia Bolechová /kancelársky papier, euroobaly/
  Igor Jelínek /kancelársky papier/
  Cvičenie žien /dobrovoľný finančný príspevok za telocvičňu/
  Ján Bolech /kosenie trávnikov/
  Pohostinstvo Potoček /sladkosti, džúsy/
  Alena Pavlechová /ústrižky látok/
  Tibor Filip /kosenie trávnikov/

  Okrem toho sa chceme veľmi poďakovať všetkým rodičom, priateľom i zamestnancom školy za to, že nám venovali svoje 2% z daní.

  Oznam o konaní zápisu do ZŠ

  V školskom roku 2009/ 2010 sme na základnej škole v Kálnici zapísali 7 školopovinných detí do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011. Na zápise 4.2.2010 predškoláci sa snažili zvládať rôzne úlohy, aby ukázali pani učiteľkám zo základnej školy, že sa toho v materskej škole veľa naučili. Poznávali farby, počítali do 10, spievali piesne alebo recitovali básne, poznávali geometrické tvary a podobne. Za snaženie dostali odmenu. Prajeme im aj ich rodičom veľa elánu do ďalšej práce a tešíme sa na nich v budúcom školskom roku! Pani učiteľky zo základnej školy.

  Menný zoznam zapísaných predškolákov:
  • Miriam Beláková
  • Dominik Dovina
  • Laura Dovinová
  • Oliver Pavlech
  • Ondrej Potoček
  • Kristína Šutovská
  • Gabriela Urbánková
  Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried
  spolu dievčatá Odporúčaní na
  psychologické
  vyšetrenie/CPPaP/
  nezaškolení v
  1
  7 4 2 0


  Základná škola s materskou školou ďakujú :


  Milanovi Borcovanovi - pomoc pri vybavení chaty STU na školu v prírode
  Elene Écsiovej - ušitie vrecúšok na flauty
  DHZ v Kálnici - príprava stanovíšť a opekačky v škole v prírode
  Romanovi Dovinovi - obaly, finančný príspevok do školy v prírode
  Zlatke Gulovej - zapožičanie riadu na besiedku, Vinea na opekačku
  Gabike Kucharovičovej - sladkosti na Mikuláša, MDD
  Martinovi Markechovi - kontrola a spávcovstvo školskej internetovej stránky
  Obecnému úradu v Kálnici - špekačky a chlieb na opekačku, školské dosky pre predškolákov
  Rasťovi Potočkovi - umiestnenie zástavy a štátneho znaku na budovu školy
  Pani Šagátovej
  /správkyni chaty STU/
  - zľava pri ubytovaní
  Štefanovi Tomašechovi - sťahovanie nového nábytku do školy