Základná škola v Kálnici
   
 
Základná škola v Kálnici
ÚVOD
ŠKOLA
krúžky
časopis
školské akcie
dokumenty
úspechy
história
dozor
kontakt, povinne zverejňované info
prijaté faktúry
GALÉRIE
fotogaléria
videogaléria
kresby
lit. tvorba
UČITELIA
2019-2020
2018-2019
2017-2018
TRIEDY
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
ROZVRHY
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
prestávky a hodiny
JEDÁLEŇ
Nástenka
Jedálny lístok
Projekty
ODKAZY
návštevná kniha
zaujímavé www
webmaster
e-mail škole
 
   
Novinky na stránke:

13.01.2020
- Aktualizovaný zoznam učiteľov

13.01.2020
- Aktualizovaný zoznam žiakov

20.12.2019
- Pridané rôzne dokumenty

staršie novinky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fotogaléria:


(náhodný obrázok)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spriatelené stránky:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Návštevy stránky:

TOPlist

Základná škola v Kálnici


DOZOR počas prestávok
Povinnosti dozoru:

ráno pred vyučovaním
- byť v škole 15 min. pred začatím vyučovania,
- kontrolovať a zodpovedať za čistotu na chodbe počas príchodu žiakov do školy

počas vyučovania
- počas malých prestávok za poriadok v triede zodpovedá triedny učiteľ,
- počas veľkej prestávky dozor zodpovedá za disciplínu a poriadok všetkých žiakov školy triedny učiteľ a pani Božena Kmeťová, ktorá zároveň zabezpečuje mliečnu desiatu
- po skončení prestávky je povinný skontrolovať čistotu WC, tried, príp. školského dvora,
- počas prestávok je zakázané prevádzať žiakom činnosť, ktorá by mohla ohroziť ich zdravie a bezpečnosť

po vyučovaní
- po vyučovaní zodpovedá za poriadok v triede učiteľ, ktorý mal poslednú hodinu v triede,
- za poriadok na chodbe po vyučovaní zodpovedá učiteľ, ktorý má dozor.

Dozor sa vykonáva v čase od 7.30 - 13.20 hod denne.

V popoludňajších hodinách za čistotu a poriadok v škole a hygienu stravovania v jedálni zodpovedá vychovávateľka ŠKD. Za žiakov, ktorí sa stravujú doma, sú počas obedňajšej prestávky zodpovední rodičia.

Počas krúžkovej činnosti za žiakov, ktorí krúžok navštevujú, zodpovedá vyučujúci príslušného krúžku.