Základná škola v Kálnici
   
 
Základná škola v Kálnici
ÚVOD
ŠKOLA
krúžky
časopis
školské akcie
dokumenty
úspechy
história
dozor
kontakt, povinne zverejňované info
prijaté faktúry
GALÉRIE
fotogaléria
videogaléria
kresby
lit. tvorba
UČITELIA
2019-2020
2018-2019
2017-2018
TRIEDY
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
ROZVRHY
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
prestávky a hodiny
JEDÁLEŇ
Nástenka
Jedálny lístok
Projekty
ODKAZY
návštevná kniha
zaujímavé www
webmaster
e-mail škole
 
   
Novinky na stránke:

13.01.2020
- Aktualizovaný zoznam učitežov

13.01.2020
- Aktualizovaný zoznam žiakov

20.12.2019
- Pridané rôzne dokumenty

staršie novinky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fotogaléria:


(náhodný obrázok)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spriatelené stránky:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Návštevy stránky:

TOPlist

Základná škola v Kálnici


Základná škola s materskou školou Kálnica ako samostatný právny subjekt vznikla 1.1.2008. Bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 21.12.2007 ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Jej súčasou je školský klub detí. Základná škola sídli v budove na adrese Kálnica 385. V budove základnej školy má sídlo aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Kálnica. Jej súčasou je aj elokované pracovisko-materská škola a školská kuchyňa a školská jedáleň, ktoré sa nachádzajú v samostatnej budove na adrese Kálnica 384. Hlavnou činnosou je zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí predškolského a mladšieho školského veku. Školská kuchyňa a jedáleň zabezpečuje stravovanie pre deti materskej a základnej školy, ako aj cudzích stravníkov.

Názov: Základná škola s materskou školou
Adresa: Kálnica s.č.385, 916 37
IČO: 42025737
DIČ: 2022504957
Telefónne číslo: 032/7798836 – ZŠ
032/7798821 – MŠ, ŠJ
Email: ZŠ: zskalnica@zskalnica.edu.sk
MŠ: mskalnica@gmail.com
Zriaďovatež: Obec Kálnica
Internetová stránka: www.kalnica.sk/zs
Riaditežka školy/štatutárny zástupca/: Mgr.Martina Striežencová
Mobilné čísla: 0918 030 040 – ZŠ
0911 961 476 – MŠ, ŠJ