Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

VALOVIČOVCI NA SLOVENSKU

VALOVIČOVCI NA SLOVENSKU

Pavel Barinych - Igor Ďurič r.v. 2016

Kniha má 288 plnofarebných strán formátu A4 a tvrdú väzbu. Obsahuje veľké množstvo faksimile starých listín, obrázkov, genealogických tabuliek, dobových rodinných a miestnych fotografií a portrétnych fotografií mnohých osôb, o ktorých sa píše. Knihu vo výhodnej cene 15 euro pri osobnom odbere (v prípade dobierky plus poštovné a balné) si môžete objednať písomne, telefonicky alebo e-mailom na adresách autorov:
PhDr. Pavel Barinych, CSc., Komársky rad 608, 930 25 Vrakúň
tel.: 031 / 551 95 02, e-mail:_pavel.barinych@azet.sk
Ing. Igor Ďurič, PhD., Bjornsonova 4, 811 05 Bratislava
tel.: 0905 915 068, e-mail:_durici@gmail.com


   Kniha má sedem častí. Prvá, VALOVIČOVCI Z TRNOVA (TURIEC), približuje poznatky viace-rých slovenských historikov, ktorí týchto Valovičovcov zaradili medzi najstaršie šľachtické rody na dnešnom území Slovenska. Popisuje vývoj a rozštiepenie pôvodne jednotného rodu na dve línie: Valovičovskú a Tarnóczyovskú. Kapitola je obohatená o faksimile niektorých, doteraz nepublikova-ných dokumentov.
   Druhá kapitola, VALOVIČOVCI Z KÁLNICE V TRENČIANSKEJ STOLICI, rozširuje viaceré poznatky publikované už v roku 2010 v knihe Blažej Kálnický zvaný Valovič, kráľovský miestodržiteľský notár a jeho rod od roku 1592. (Táto kniha je bezplatne dostupná na webovej stránke obce Kálnica www.kalnica.sk, v časti Kultúra / knihy). Na základe údajov získaných zo zoznamov šľachty, rôznych súpisov a matrík autori ukazujú, ako sa Kálnica postupne zaľudňovala nositeľmi mena Valovič. Tu sú aj genealógie jednotlivých rodových línií kálnických Valovičovcov. Súčasťou kapitoly je celý rad faksimile autentických dokumentov.
   V tretej kapitole, VALOVIČOVCI V NITRIANSKEJ STOLICI, sú údaje o tých, ktorým sa ich pôvodné sídlo Kálnica stalo pritesným a hľadali svoje uplatnenie v bližšom i vzdialenejšom prostredí. Valovičovci zanechali stopy v Čachticiach, Starej Turej a v Novom Meste nad Váhom. Štvrtá kapitola, VALOVIČOVCI V BRATISLAVSKEJ STOLICI, mapuje oblasti, v ktorých sa usadili po príchode z Chorvátska popri iných aj tí, čo si so sebou priniesli aj priezvisko Valovič. Autori v nej podávajú informáciu o nobilitácii Martina Valoviča zo Sekúl uhorským kráľom Leopoldom I. v januári 1669. Kapitola obsahuje časť o Valovičovcoch z Modry a informácie ako aj ucelene spracovanú genealógiu rodovej línie z oblasti Jaslovských Bohuníc.
   VALOVIČOVCI ZO ŠURIAN sú piatou kapitolou. Tá sa zaoberá genealógiou jednej z rodových línií, začiatky ktorej siahajú do oblasti Topoľčian (Kovarce), Šurian a maďarského Hatvanu.
   Šiesta kapitola nazvaná NIEKOĽKO SLOV O VALOVIČOVCOCH V CHORVÁTSKU prináša niekoľko nových informácií o tomto rode žijúcom v slobodnom meste Dubrovník v Dalmácii, informáciu o významnom básnikovi a satirikovi Valentínovi Valovičovi z konca 16. storočia a aj poznatky o Valovičovcoch z ostrova Rab, získané od chorvátskeho genealóga Adama. S. Eterovicha.
   Posledná, siedma kapitola nesie názov VÝZNAMNÍ VALOVIČOVCI A ICH PRÍNOS. Neobsahuje zďaleka všetkých, ktorým by v nej patrilo miesto. Sú v nej portréty iba tých, ktorí súhlasili s publikovaním údajov o sebe. Vynikli vo viacerých oblastiach: v obecnej správe, ako lekári, homeopati, učitelia, hudobníci, fotografi, reštaurátori, manažéri, včelári, ale aj odborníci v oblasti atómovej energie i ako amatérski maliari.

 

Dátum vloženia: 19. 8. 2022 12:54
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2022 12:55
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.