Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Rok 2014-2018

ouObecná rada je fakultatívnym orgánom, čo znamená, že obecné zastupiteľstvo ju môže, ale aj nemusí zriadiť. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Volí ju obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Zákon umožňuje, aby obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolalo ktoréhokoľvek člena obecnej rady alebo aj celú obecnú radu. Spôsob voľby (verejným alebo tajným hlasovaním, a pod.) by mal upravovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení obmedzuje počet členov obecnej rady maximálne na 1/3 z celkového počtu poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecná rada má charakter „politického“ orgánu obecného zastupiteľstva, pretože v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán ako aj politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Toto pravidlo platí nielen na začiatku volebného obdobia pri zriaďovaní obecnej rady, ale aj v jeho priebehu.

Obecná rada je:
- výkonným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva,
- poradným orgánom starostu.

Náplň činnosti obecnej rady určuje Zákon o obecnom zriadení a ďalšie úlohy môže obecnej rade určiť obecné zastupiteľstvo v štatúte obce.Obecná rada obce Kálnica:

- RNDr. Ingrid Ševčíková
- Anna Krchnavá
- Milan BorcovanKomisie:- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkovoprávne záležitosti:

 • Anna Krchnavá - predseda
 • Žaneta Potočková
 • Ing. Dušan Bednárik
 • Ing. Arch. J.Krchnavý

 


- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie :

 • RNDr.Ingrid Ševčíková - predseda
 • Ing. Milan Ďuriš
 • Emília Krchnavá

 


- Komisia sociálna :

 • MUDr. Lenka Benáková - predseda
 • Mgr. Dana Badžgoňová
 • Daniela Masárová
 • Dáša Kmeťová

 


- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou :

 • Mgr.Jaroslava Ďurcová - predseda
 • Milan Borcovan
 • Janka Bagová
 • Ján Valovič

 


- ZPOZ :

 • Ing. Miroslav Borcovan - predseda
 • Ing. Eva Borcovanová
 • Blažena Šicková
 • Ľubica Záhumenská
 • Dana Krchnavá
 • Ing. Katarína Filipová
 • Ing. Ján Krchnavý
 • RNDr. Ingrid ŠevčíkováDobrovoľný hasičský zbor: Milan Borcovan

Telesná výchova a šport: Ing. Ján Hrnčiarik

Sobášiaci: Ing. Ján Krchnavý, zástupca sobášiaceho RNDr. Ingrid Ševčíková

Vedenie kroniky obce: Iveta Markechová

Vedenie pamätnej knihy: Miroslava Bôžiková

Občianske rozlúčky na cintoríne: Ing. Eva Borcovanová

Vedenie internetovej stránky obce - Miroslav BušoZloženie obecného úradu v Kálnici:


Blažena Šicková
– samostatný zamestnanec pre ekonomické a samosprávne činnosti obce, matrikárka
Ľubica Záhumenská
– samostatný zamestnanec pre ostatné samosprávne činnosti obce, zástupkyňa matrikárky

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.