Vytlačené 19.06.2021, 04:53 zo stránky obce Kálnica

http://www.kalnica.sk/?p=s_socialne

Sociálne služby:

Žiadosť o posúdenie na odkázanosť na sociálnu službu.