Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

10.4.2024, 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 11.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kálnica, ktoré sa uskutoční 10. apríla 2024,, t. j. streda, o 17.30 hod. v kancelárii starostu.

Starosta obce K Á L N I C A

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,

z v o l á v a m

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kálnica,

ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla 2024, t. j. streda, o 17.30 hod. v kancelárii starostu.

P r o g r a m :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Zásady hospodárenia obce - schválenie.
5. Predaj pozemku podľa osobitného zreteľa - Bolechová, Jurík, Samek.
6. Kúpa pozemku pod autobusovú zastávku pri Pošte.
7. Kúpa pozemku na ihrisku.
8. Správa stavebnej komisie.
9. Oprava ciest v obci.
10. Monografia obce – zámer.
11. Interpelácie poslancov.
12. Rôzne.
13. Ukončenie, záver.

 

V Kálnici 5.4.2024

Milan Borcovan, v.r.
Starosta Obce Kálnica

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3
1
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.