Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 2.2.2022 (t.j. v stredu) o 18,00 hodine v priestoroch prísalia kultúrneho domu za dodržania...

aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.
  4. Zriadenie komisie pre eurofondy, granty a dotácie – návrh.
  5. Pravidlá poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze – návrh a oboznámenie.
  6. Ukončenie, záver.
  Materiály k bodom 4. a 5. budú zaslané v pondelok 31.1.2022.

V Kálnici, 30.1.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce

Dátum vloženia: 30. 1. 2022 16:41
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 8. 2022 16:42
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.