Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2022, t.j. vo štvrtok, o 18.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, schválenie programu.
 2. Vyhlásenie miestneho referenda v Obci Kálnica. Občania Obce Kálnica v žiadosti doručenej dňa 18.7.2022 žiadajú v súlade s § 13a ods. 3, písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v nadväznosti na zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve, aby Zastupiteľstvo Obce Kálnica vyhlásilo miestne referendum v obci o odvolaní starostky tejto obce Mgr. Ivety Poluchovej
 3. Ukončenie.

V Kálnici, 15.8.2022
MUDr. Lenka Benáková,
poverený poslanec poslancami obce Kálnica

Dátum vloženia: 15. 8. 2022 16:28
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 8. 2022 16:29
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.