Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Prenájom KD

erbCenník poplatkov za užívanie priestorov kultúrneho domu Kálnica


Všetky priestory kultúrneho domu jednotlivo alebo ako komplex sú prispôsobené a zariadené na usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí najširšieho rozsahu.
  Prioritným cieľom prevádzky kultúrneho domu je napomáhať rozvoju kultúrnych aktivít v obci a v konečnom dôsledku prispieť k lepšiemu kultúrnemu a spoločenskému životu v Kálnici.

Priestory, alebo časť priestorov je možné krátkodobo – spravidla na jeden až dva dni – prenajať za úhradu podľa cenníka schváleného obecným zastupiteľstvom na organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych akcií :
 


Rodinné a spoločenské oslavy

- prísalie KD - základný nájom: 50,- € + náklady na energie
- veľká sála - základný nájom: 70,- € + náklady na energie


Svadba

- domáci občania - základný nájom: 100,- € + náklady na energie
- cudzí občania - základný nájom: 200,- € + náklady na energie


Stužková slávnosť

- základný nájom: 200,- € + náklady na energie


Smútočná hostina, kar

- paušálne: 50,- €


Reklamné akcie

- prísalie KD - leto: 50,- €
- prísalie KD - zima: 75,- €
- veľká sála - leto: 100,- €
- veľká sála - zima: 150,- €Kultúrno-spoločenské akcie ( vystúpenia skupín )

- paušálne: 200,- €


Výročná schôdza organizácií

- prísalie KD: 20,- € + náklady na energie
- veľká sála: 40,- € + náklady na energie


Ukončenie roka, posedenie zamestnancov firiem

250,- € + náklady na energie


Firemné Mikulášske popoludnie

150,- € + náklady na energie

Plánovanie a evidencia akcií v kultúrnom dome je vedená na obecnom úrade v Kálnici, kde možno prenajatie priestorov s dostatočným časovým predstihom osobne dohodnúť.

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.