Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Rada obce a komisie obce

Komisie v obci, ich postavenie

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva (ďalej len „OcZ“). Plnia úlohy podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií schválenom obecným zastupiteľstvom.

Komisie sú zložené z poslancov, z obyvateľov obce a odborníkov, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva , volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo, ktoré môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušiť a taktiež na ustanovujúcom zasadnutí schváli počet komisií.

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií.

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.