Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Rok 2018-2022

ou

Obecná rada v Kálnici nie je zriadená.


Komisie pri OcZ zastupiteľstve v Kálnici:


- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkoprávnych záležitostí:

Ing. arch. Ján Krchnavý - predseda
Ing. Dušan Bednárik
Milan Borcovan
Anna Krchnavá
Ingl. Mário Pečit

 

- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie:

Sylvia Bolechová - predseda
Oľga Dovinová
Ing. Ján Krchnavý č. 305
Ing. Silvia Pavlechová
Ing. Lucia Šusteková


- Komisia sociálna a bytová:

MUDr. Lenka Benáková - predseda
Mgr. Danka Badžgoňová
MDDr. Matúš Gašpar
Ľubica Záhumenská

 

- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou:

Ľuboslav Batka – predseda
Miloš Valovič
Mgr. Martina Striežencová
Nikola Lendacká
Marek Jamrich
Žaneta Potočková

 

- Zbor pre občianske záležitosti:

Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce - predseda a sobášiaca
Ľuboslav Batka - zástupca pre sobášne obrady
Mgr. Ružena Bandurová, Anna Juríková - vedenie občianskeho pohrebu
Ing. Katarína Filipová
Blažena Šicková
Ľubica Záhumenská

 

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Sylvia Bolechová - predseda
Miloš Valovič - člen komisie
Milan Borcovan - člen komisie

ÚSTAVNÝ ZÁKON č.357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov upravuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

V súlade s novelou ústavného zákona 357/2004 Z.z. platnou od 1.1.2020, verejní funkcionári podávajú oznámenia na tlačivách, ktoré sú prílohou tohto zákona.

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“  (3.38 MB)v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“  (1.93 MB)v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)

Zápisnica - zasadnutie komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie 16.5.2022.pdf

2022_05_zap_kz.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 293,55 kB
Vložené: 20. 8. 2022

Zápisnica - zasadnutie komisie, 13.12.2021

2021_12_13_fk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,46 kB
Vložené: 20. 8. 2022

Zápisnica - zasadnutie komisie, 16.11.2021

2021_11_16_fk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,87 kB
Vložené: 20. 8. 2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie 11.5.2021.pdf

2021_05_zap_kz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,31 kB
Vložené: 20. 8. 2022

Zápisnica - zasadnutie komisie, 13.10.2020

2020_10_13_fk-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,23 kB
Vložené: 20. 8. 2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie 11.6.2020.pdf

2020_06_zap_kz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB
Vložené: 20. 8. 2022

Zápisnica - zasadnutie komisie, 10.06.2020

2020_06_10_fk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,19 kB
Vložené: 20. 8. 2022

Zápisnica - zasadnutie komisie, 19.05.2020

2020_05_19_fk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,12 kB
Vložené: 20. 8. 2022

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet.pomerov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet.pomerov Mgr.Poluchová 2021.pdf

2022_05_oznamenie_2021_ip.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,71 MB
Vložené: 20. 8. 2022

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet.pomerov Mgr.Poluchová 2020.pdf

2021_06_oznamenie_2020_ip.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,05 MB
Vložené: 20. 8. 2022

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet.pomerov Mgr.Poluchová 2019.pdf

2020_06_oznamenie_2019_ip.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,94 MB
Vložené: 20. 8. 2022

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.