Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia §-u 12, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici dňa 27.11.2022 (t.j. v nedeľu) o 15,00 hodine v Kultúrnom dome v Kálnici.

Program:
 1.Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov volieb na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení.
 4. Príhovor odchádzajúcej starostky obce.
 5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 7. Príhovor novozvoleného starostu obce.
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 9. Voľba návrhovej komisie.
 10. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov.
 11. Určenie a schválenie platu starostu obce.
 12. Diskusia.
 13. Schválenie návrhu uznesení.
 14. Záver zasadnutia.

V Kálnici, 21.11.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce

Dátum vloženia: 27. 11. 2022 20:46
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 12. 2022 20:47
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.