Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

DHZ Kálnica

Správa o činnosti DHZ 2008 (17.5 kB)

Výbor DHZ v Kálnici

predseda: Ján Jamrich
veliteľ: Tomáš Kukučka
tajomník: Milan Borcovan
referent: mládeže Zuzana Juríková
strojník: Peter Jurík
pokladník: Martina Dovinová
revízor: MVDr. Veronika Jamrichová

História

Potreba chrániť životy svojich blížnych a ich majetok vyústila aj v obci Kálnica do vzniku Hasičského zboru na dobrovoľnom základe. Stalo sa tak v roku 1928 a v tomto roku si pripomíname 80. výročie jeho vzniku. Hoci podľa nariadenia Uhorského kráľovského ministerstva vnútra zo 17. 6. 1869 sa mali v každej obci zriadiť „miestnym pomerom zodpovedajúce požiarne hliadky a tam, kde je to únosné, nech sa vytvoria hasičské zbory“, v Kálnici sa to stalo skutočnosťou až o 59 rokov neskôr. Podnetom bolo niekoľko požiarov: najničivejší bol v roku 1873, keď popolom ľahla celá dolná časť obce až po zvonicu. Ľudia prišli nielen o strechu nad hlavou, ale i zásoby potravín pre seba a krmu pre dobytok a hydinu. Ďalšie tri požiare postihli obec v rokoch 1919 a 1920. Vtedy sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zabezpečiť uniformy pre 30-členný hasičský zbor z vlastných prostriedkov a poťahovú ručnú striekačku s hadicami.

Technika bola umiestnená v drevenej „striekarni“ a po rekonštrukcii schátralého objektu sa v roku 1938 prikročilo k prestavbe „búdy“ na tehlové skladište.

Pri oslavách 20. výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru 28. 10. 1948 odovzdali do užívania novopostavený požiarny dom. Zasadacia sieň slúžila niekoľko rokov ako úradovňa MNV, pošty a JRD. Po postavení pošty ho získali znova hasiči a odvtedy plní účel, na ktorý bol postavený. Budova sa zveľadila, priestory upravili a rozšírili.

V roku 1954 k likvidácii požiarov používali motorovú striekačku PPS - 12. Existencia požiarneho zboru, ktorý v závere tridsiatych rokov dostal od obce ďalšiu motorovú striekačku, podstatne zvýšila zabezpečenosť občanov a ich majetku pred požiarom. Kým predtým zachraňovali pred ohňom iba okolité domy, dobre vycvičení požiarnici už dokázali zlikvidovať každý horiaci objekt. Ich pohotové zásahy boli potrebné najmä pri lesných požiaroch vo Vápeniciach a v Kopanej, na Súdeniciach, Ostrom vrch atď. Podieľali sa aj na likvidácii požiarov v Novej Vsi nad Váhom, Beckove a Novom Meste nad Váhom.

Od začiatku päťdesiatych rokov mali požiarnici k dispozícii dvojkolesovú motorovú striekačku PPS-12, v roku 1958 ju nahradila PPS-16. V roku 1960 im ONV pridelil požiarnicky voz RND-16 s príslušenstvom. Od sedemdesiatych rokov má požiarny zbor vo svojej výzbroji skriňovú AVIU 32 s požiarnou striekačkou PPS-12, príslušnou technikou a materiálom.

Zmenila sa stratégia ochrany pred požiarmi. Modernizácia techniky si vyžaduje väčšie nároky na vedomosti a zručnosti. Základom náročnej prípravy všetkých družstiev bol systematický výcvik s požiarnou technikou a teoretická príprava z predpisov a zákonov. Požiarnici nielenže požiare likvidujú, ale preventívnymi opatreniami a upozornením na možnosť ich vzniku im predchádzajú.

Od roku 1955 si kálnickí požiarnici merali svojej sily na okresných súťažiach. Až štyri razy získali 1. miesto, naposledy v Trenčianskej Turnej v r. 1994. Najväčší úspech zaznamenali v roku 1977, keď postúpili do celoštátnej súťaže v Hodoníne a spomedzi 90 družstiev získali 8. miesto. Veľakrát získali prvenstvo na súťažiach v rámci okrsku a na pohárových súťažiach. Družstvo žien a dorastu sa päťkrát prebojovalo do okresnej súťaže, 2x získalo prvenstvo, 1x druhé a 2x tretie miesto.

V celej histórii požiarneho zboru je charakteristickým rysom dobrovoľnosť, obetavosť, nezištnosť. Prvým veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru sa stal jeho zakladateľ v r. 1928 Štefan Stano. Po ňom prevzal veliteľské žezlo Adam Krchňavý, po oslobodení velil požiarnikom Ján Ševčík, ktorý v rokoch 1953 - 58 zastával aj funkciu predsedu MO ZPO. Od r. 1958 do r. 1974 vykonával funkciu predsedu MO ZPO i veliteľa požiarneho družstva Ján Valovič. Na poste veliteľa požiarneho družstva sa vystriedali: Jaroslav Kváčala, Milan Pavlech, Dušan Kukučka a Ján Jamrich. Zatiaľ posledným veliteľom je Tomáš Kukučka. Tajomníkom DHZ bol až do roku 1945 Ondrej Valovič – Ištók, v r. 1953 - 57 bol Štefan Roško, r. 1957 - 82 Štefan Dovina, r. 1982 - 2002 Milan Ďuriš, od r. 2002 Ján Jamrich.

Požiarnici v bohatej histórii svojej organizovanej činnosti vynikali aj na ostatných úsekoch hospodárskeho a spoločenského života obce. Patrili medzi najaktívnejších brigádnikov na všetkých svojpomocných investičných a zveľaďovacích akciách. Účinná bola ich pomoc poľnohospodárskemu družstvu pri kosbe lúk a v žatevných prácach. Významný je ich podiel na kultúrno-spoločenskom živote obce. Už desaťročia udržujú tradíciu stavania májov. Organizovaním poznávacích zájazdov, účinkovaním v ochotníckom súbore, poriadaním hodových a fašiangových ľudových veselíc, spoločenských večierkov a ďalšími aktivitami sa pričinili o bohatší kultúrny život obce.

Názov hasičského zboru sa v minulosti viackrát menil. Do roku 1989 bol názov „Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany SSR“, neskôr Dobrovoľný požiarny zbor a dnes Dobrovoľný hasičský zbor, ale podstata náplne činnosti zostáva tá istá, a to je: „ochrana spoluobčanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými katastrofami“.

Bc. Milan Ďuriš

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.