Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

2018-2022

starostkaStarostka je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Je to verejná funkcia. Právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné. Starostka zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Starostka:

Mgr. Iveta Poluchová
mobil: 0915 114 847


Zástupca starostky:

Sylvia Bolechová

Mail:.starosta@kalnica.sk.
 

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.