Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Starosta obce

starostaStarosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Je to verejná funkcia. Právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Starosta:

Milan Borcovan
mobil: 0905 488 749
mail:.starosta@kalnica.sk.


Zástupca starostu:

Ing. arch. Ján Krchnavý

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.