Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2022, t.j. vo štvrtok, o 17.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa, schválenie programu.
  2. Informácia o novej grafike web stránky.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu.
  4. Záverečný účet obce – schválenie.
  5. Kanalizácia.
  6. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov OcZ a určenie počtu poslancov OcZ vo volebných obvodoch.
  7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nové funkčné obdobie.
  8. Upozornenie prokurátora – vzatie na vedomie.
  9. Ukončenie.

V Kálnici, 27.6.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.,
starostka obce

Dátum vloženia: 27. 6. 2022 16:36
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 8. 2022 16:37
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.