Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2022, t.j. vo štvrtok, o 17.30 hod. v prísalí KD v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov, zapisovateľa.
  2. Kanalizácia – rozhodnutie.
  3. Protest prokurátora – vyjadrenie.

V Kálnici, 16.6.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.,
starostka obce

Dátum vloženia: 16. 6. 2022 16:38
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 8. 2022 16:39
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.