Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 25.1.2022 (t.j. utorok ) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania...

aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
  4. Ukončenie, záver.

V Kálnici, 22.01.2022
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce

Dátum vloženia: 22. 1. 2022 16:42
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 8. 2022 16:43
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.