Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

ZMENA V TRIEDENÍ ODPADOV

ZMENA V TRIEDENÍ ODPADOV

Od 1. apríla dochádza k zmene v triedení odpadu.

Občania budú separovať:

- do žltých vriec (plastová nádoba) spoločne plast, kov a tetrapak (pôvodne len plast)
- do modrých vriec papier a kartón
Pred bytové domy sa umiestnia  1100L  kontajnery  (jeden žltý a jeden modrý)

Vývoz bude podľa priloženého harmonogramu - 1x / mesiac 3-zber (plast, kov, tetrapak) a 1x / 3 mesiace papier (papier+kartón).

Na stojiskách ostane len kontajner na sklo. Ostatné kontajnery sa v priebehu apríla stiahnu.

 

Celý článok:

Vážení občania obce Kálnica,
od 01.04.2024 sa menia podmienky pre triedený zber, ktoré prinesú pre rodinné domy povinnosť nulovej donáškovej vzdialenosti. Z uvedeného dôvodu musela obec Kálnica v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen a.s., pristúpiť k viacerým zmenám.

Triedený zber z rodinných domov bude preto od 01.04.2024 zabezpečovaný nasledovne:

Papier a lepenka:
Do každého rodinného domu bude v priebehu mesiaca marec 2024 distribuované 120 l vrece modrej farby. Následne z každého rodinného domu bude vykonávaný vrecový zber. Ostatné 1100 l nádoby na papier z lokalít rodinných domov budú postupne posťahované.

Do 120 l vreca modrej farby
patrí: noviny a časopisy, reklamné letáky, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papierová lepenka, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy ....
nepatrí: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapaky), znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety.... Zber bude zabezpečený výlučne z vriec na to určených (nie z nádob vo vlastníctve občana)

Plasty + kompozitné obaly na báze lepenky (= tetrapaky) + obaly z kovu:
Spoločný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky. Z každého rodinného domu bude vykonávaný zber zo 120l nádob žltej farby a z vriec (vrece dodá spoločnosť Marius Pedersen a.s. výmenným spôsobom). Ostatné 1100 l nádoby na plasty, kovy, tetrapaky budú z lokalít rodinných domov postupne posťahované.

Do 120 l nádoby/vreca žltej farby:
patrí: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky, fólie číre a farebné, plastové obaly z potravín, polystyrén, igelitové tašky a vrecká, krabice od mlieka, džúsov a iných nápojov, plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov ....
nepatrí: znečistené fľaše, obaly, plechovky – chemikáliami, olejmi ropnými látkami a zvyškami potravín, guma, molitan, papier a lepenka, sklo ....
Zber bude zabezpečený výlučne z vriec na to určených a zo 120l nádob žltej farby vo vlastníctve občana/obce.

Frekvencie vývozov budú určené v zmysle zákonných štandardov a budú spracované do Harmonogramu vývozov triedených zložiek, ktorý bude zverejnený v priebehu mesiaca marec 2024 na web stránkach spoločnosti Marius
Pedersen, a.s., a obce Kálnica.
web:https://www.mariuspedersen.sk/harmonogram-vyvozov/

Verzia pre tlač tu. Typ: PDF dokument, Velkosť: 679.13 kB

Všetkým Vám ďakujeme za spoluprácu.
Marius Pedersen, a.s.. + Obec Kálnica

 

Prílohy

2024_04_pedersen.pdf

2024_04_pedersen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 679,13 kB
Dátum vloženia: 28. 3. 2024 23:06
Autor: Správca Webu

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.