Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Wifi pre Teba

Wifi pre Teba

Vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov na verejných priestranstvách obce
Oznámenie o realizácii projektu
Názov projektu: Wifi pre Teba – Obec Kálnica

ITMS2014+: 311071AKI7
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Kálnica, Kálnica 100, 91637 Kálnica
Miesto realizácie: Obec Kálnica
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Kultúrny dom s.č. 100 na parc. č. 215/2 – Externý AP
Bod 2 Budova pre šport /areál TJ/ s.č. 199 na parc. č. 3681/7– Externý AP
Bod 3 Horná zastávka KN-C parc. č. 5184/1 /stĺp na ceste/– Externý AP
Bod 4 Jančovec s.č. 150 na parc. č. 207/1– Externý AP
Bod 5 Zdravotné stredisko s.č. 128 na parc. č. 116– Externý AP
Bod 6 Budova obchodu a služieb /pošta/ s.č. 332 na parc. č. 409– Externý AP
Bod 7 Základná škola s.č. 385 na parc. č. 635– Externý AP
Bod 8 Dom smútku s.č. 50 na parc. č. 1/2– Externý AP
Bod 9 Požiarna zbrojnica súpisné číslo 377 na parc. č. 619– Externý AP
Bod 10 Dolná zastávka KN-E parc. č. 1511/1 – Externý AP

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Dátum vloženia: 28. 2. 2021 13:53
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2022 13:55
Autor: admin prevod

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.