Menu
Obec Kálnica
ObecKálnica
rozšírené vyhľadávanie

Odhalenie tabule Hurbanova lipa

29. jún 2020

   V pondelok 29.6.2020 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove Materskej školy v Kálnici - Hurbanova lipka – ako stálej pripomienky zasadenia mladej lipky. Pekná myšlienka vzišla od dlhoročného predsedu včelárov pána Tibora Valoviča. Dňa 23.3.2017 v školskej záhrade v Kálnici zasadili deti, ktoré sú uvedené na tabuli, pri príležitosti 200 rokov výročia narodenia J.M.Hurbana, mladú lipku. Stará (250 ročná) lipa, ku ktorej mali obyvatelia Kálnice vrúcny vzťah, vysychala a bolo ju nutné zrezať. Týmto činom pomohli deti i kálnickí včelári udržať v obci tradíciu spomienky na velikána, ktorá pretrváva storočia. Obecné zastupiteľstvo v Kálnici na svojom 9. zasadnutí dňa 12.12.2020 súhlasilo s výrobou pamätnej tabule a jej stálym osadením na budove.

   Ďakujeme Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov v Novom Meste nad Váhom za finančnú podporu tejto ušľachtilej myšlienky vo výške 800,- Eur. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto milej slávnosti. Za pomoc a dodanie medu na ochutnávku medu ďakujem včelárom, zvlášť i pani Milke Pažitnej – srdečnej včelárke, ktorá napiekla pohostenie vo forme medovníčkov. Poďakovanie patrí i pánovi Jánovi Hubinskému za výrobu pamätnej tabule, predsedovi ZO SZV v Novom Meste nad Váhom pánovi Milanovi Hargašovi za schválenie finančného príspevku, pani riaditeľke ZŠ s MŠ v Kálnici Mgr. Martine Striežencovej, jej kolektívu a deťom za staranie sa o lipku a prípravu kultúrneho programu. Ďakujem kolegovi – starostovi Obce Beckov pánovi Danielovi Hladkému za návštevu a milý darček v podobe pamätnej plakety. A v neposlednom rade patrí poďakovanie pánovi Tiborovi Valovičovi za ušľachtilú myšlienku a pomoc pri jej organizovaní. A samozrejme veľké poďakovanie patrí i všetkým včelárom za pomoc.

Starostka obce

Dátum vloženia: 29. 6. 2020 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 4. 2023 8:57
Autor: Správca Webu

Užitočné Informácie,
ktoré Vás môžu zaujímať.